Boeiende conferentie in Amsterdam bij de 50e verjaardag van Sant’Egidio

Bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Sant’Egidio is in Amsterdam een conferentie gehouden over de betekenis van Sant’Egidio voor de kerk, de stad en de wereld. Deelnemers waren Mgr. Hendriks (hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam), Peter Kranenburg (fractielid CU Apeldoorn), Hilde Kieboom (voorzitter Sant’Egidio in de lage landen) en Bert Koenders

Continue reading

Gebedsdienst voor Martelaren met mgr. Hoogenboom

Voor de achtste keer organiseerde de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland op 26 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Emmaüsparochie) de oecumenische Gebedsdienst voor de Martelaren. Daarin werden christenen herdacht die het afgelopen jaar werden omgebracht vanwege hun geloof. Voorganger bij deze viering was de Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom.

Continue reading