De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle continenten 60.000 leden telt. Die komen samen voor het gebed en knopen vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten. De Gemeenschap ontstond in 1968 in Rome. Ze ontleent haar naam aan het kerkje van Sant’Egidio in de Trasteverewijk, waar ook nu nog het centrum van de gemeenschap is gevestigd. In de Lage Landen heeft Sant’Egidio haar centrum in Antwerpen.

Sant’Egidio ontstond in 1968 in Rome op initiatief van een 18-jarige student, Andrea Riccardi. Samen met een groep vrienden wilde hij naar het evangelie luisteren en het beleven. De eerste christelijke gemeenschappen zoals die in de Handelingen van de Apostelen beschreven staan, en de figuur van Franciscus van Assisi stonden hem daarbij voor ogen.
Vanaf het begin gingen die studenten in de barakkenwijken in de periferie van Rome de armen opzoeken. ’s Middags hielpen ze er de kinderen met hun schoolwerk. Deze ‘School van Vrede’ bestaat nu op tal van plaatsen in de wereld.
Dat groepje van toen is nu uitgegroeid tot een wereldwijde beweging, die actief is in meer dan 70 landen van verschillende continenten. Het ledenaantal neemt voortdurend toe. Het precieze cijfer is moeilijk te berekenen, omdat er verscheidene manieren zijn om deel uit te maken van Sant’Egidio. Voor de verschillende diensten aan de armen kan de gemeenschap een beroep doen op de waardevolle hulp van vele vrijwilligers, die er strikt genomen niet toe behoren.