Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen

In de week van Allerzielen, op zondag 1 november 2020, vindt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de jaarlijkse herdenking plaats voor omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen. Bij de herdenking nemen verhalen over overleden migranten een belangrijke plaats in. Aan de grenzen van Europa spelen zich dagelijks drama’s

Continue reading

Music in the Making: luisteren en inspireren

Harpiste Beate Loonstra organiseert van 1 tot en met 31 juli in de Mozes & Aäronkerk aan het Waterlooplein Music in the Making. De kerk is in de maand juli dagelijks geopend van 12.00u – 16.00u. Draag bij aan het muziekstuk van Amsterdam Vertel in een 1 op 1 ontmoeting

Continue reading

Maaltijd en gebed in Leeuwarden

Op vrijdag 28 februari organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio om 18.00 uur een maaltijd met mensen die arm, kwetsbaar of eenzaam zijn en met sympathisanten van Sant’Egidio. Aansluitend is er om 19.30 uur het avondgebed met Sant’Egidio. U bent van harte welkom.

Continue reading

Kerstfeesten met de armen

Ook dit jaar organiseert Sant’Egidio weer meerdere kerstfeesten met de arme en kwetsbare inwoners van de stad. Voor alle informatie kijkt u hier.

Continue reading

Verkoop op vrijmarkt Waterlooplein voor Mozambique en Malawi

Op Koningsdag verkopen vrijwilligers van Sant’Egidio hun spullen, om geld in te zamelen voor de vele mensen die te lijden hebben onder de orkaan Idai die over Mozambique en Malawi getrokken is. Van het geld worden overlevingspakketten uitgedeeld, inentingen tegen cholera verstrekt, huizen voor ouderen opnieuw opgebouwd en de multifunctionele

Continue reading

Herdenking pater Frans van der Lugt

Vijf jaar na de dood van pater Frans van der Lugt (1938-2014) is er in Amsterdam een bijeenkomst waarin herdenken en ontmoeting centraal staan. Zijn strijd tegen het onrecht en zijn moedige inzet voor de onderdrukte Syrische bevolking spraken tot de verbeelding. Groot was het verdriet en de verontwaardiging toen

Continue reading

Stations of the Cross in de Mozes en Aäronkerk

Hedendaagse kunstpelgrimage in Amsterdam 6 maart – 22 april 2019 Zeven Nederlandse en zeven internationale kunstenaars verbeelden het lijden van Jezus en van mensen in onze tijd. Langs de kunstwerken loopt een pelgrimsroute, een kruiswegstatie, van Aswoensdag (6 maart) tot Pasen (22 april). Deze internationale Art Stations of the Cross vindt –

Continue reading

Nieuwjaarsreceptie

We danken iedereen die heeft geholpen om de kerstfeesten voor de armen mogelijk te maken, en nodigen je van harte uit bij onze nieuwjaarsborrel op zaterdag 12 januari van 17.00 tot 19.00 uur in het Huis van Sant’Egidio aan het Waterlooplein. Meer dan 250 daklozen, ouderen, vluchtelingen, kinderen en gehandicapten hebben genoten

Continue reading

Buurtfeest voor jong en oud

Op zaterdag 16 juni om 14.00 uur is er een barbecuefeest op het Kastanjeplein in Amsterdam. We vieren onze vriendschappen met jongeren, ouderen en kinderen. Het is een feest voor iedereen. Na afloop van het feest is er om 16.00 uur een gebed van Sant’Egidio in de Anna Bonifatiuskerk aan

Continue reading

Kerstfeesten met de armen

Mensen die op straat leven, maar ook veel ouderen hebben zelden iets om naar uit te kijken. Het gevoel van eenzaamheid en aan de kant staan voelen ze het sterkst in de kersttijd, wanneer iedereen gezellig aan tafel zit met familie en vrienden en elkaar mooie cadeaus geeft. Daarom organiseert

Continue reading