Conferentie over het gebed in de joodse en de christelijke traditie

Event details

  • donderdag | 17 januari 2019
  • 19:30 - 21:00
  • Huis van Sant'Egidio, Waterlooplein 205, 1011 PG Amsterdam
  • 0202331522

Verhoort God onze gebeden?
Bidden joden en christenen op dezelfde manier?
Wat kunnen joden en christenen op dit gebied van elkaar leren?

Deze vragen staan centraal bij de conferentie “Het gebed in de joodse en de christelijke traditie”
op donderdag 17 januari 2019 om 19.30 in het Huis van Sant’Egidio aan Waterlooplein 205 in Amsterdam.

Sprekers zijn rabbi Binyomin Jacobs, opperrabbijn van het Provinciaal Opperrabbinaat, voorzitter van het Nederlands College voor Rabbinale Zaken en lid van het Overlegorgaan Joden en Christenen en dom Ad Lenglet, abt van de Benedictijnerabdij Sint-Benedictusberg in Vaals.
Gespreksleider is E.H. Hendrik Hoet, priester van het bisdom Antwerpen, verantwoordelijke voor oecumene en interreligieuze dialoog in het bisdom Antwerpen en co-auteur van het boek “Trialoog”.

U bent van harte welkom.
Entree vrij
Aanmelden bij voorkeur per e-mail
Meer informatie via info@santegidio.nl of 020-2331522