Oecumenische gebedsdienst voor eenheid van de christenen

Event details

  • vrijdag | 24 januari 2020
  • 20:00 - 20:45
  • Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207, 1011 PG Amsterdam
  • 0202331522

Op vrijdag 24 januari 2020 in de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen vindt om 20.00 uur een oecumenische gebedsdienst plaats in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam. Vertegenwoordigers van verschillende christelijke kerken zullen aan de gebedsviering meewerken. Theoloog des Vaderlands Samuel Lee verzorgt de verkondiging.

Het thema voor de Week van Gebed is ‘buitengewoon’. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 19 tot en met 26 januari en wordt in Nederland voorbereid door een gezamenlijke projectgroep van de Raad van Kerken en MissieNederland. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone. Het roept ons niet alleen op tot buitengewone vriendelijkheid, maar daagt ook uit om mensen te durven ontvangen die anders zijn dan wij.

De Gemeenschap van Sant’Egidio hecht grote waarde aan de bidweek voor de eenheid en aan goede contacten met alle christenen. Jaarlijks werkt zij samen met vertegenwoordigers van de kerken bij de Herdenking van de Martelaren van onze tijd en bij de herdenking van de vluchtelingen die zijn omgekomen op hun weg naar Europa. Ook het thema dat gastvrijheid benadrukt tegenover mensen die anders zijn, ligt de Gemeenschap nauw aan het hart.

Samuel Lee is directeur van het Center for Theology of Migration aan de Vrije Universiteit en voorganger van de Jesus Christ Foundation Church in Amsterdam Zuidoost. Lee is zelf als migrant naar Europa gekomen Hij zet zich in voor gerechtigheid en geeft een gezicht aan de vele migrantenkerken in ons land. In november was Lee een van de voorgangers bij de mede door Sant’Egidio georganiseerde herdenking van de vluchtelingen die zijn omgekomen op hun weg naar Europa.