Werelddag tegen de Doodstraf – een Aziatisch perspectief

Event details

  • dinsdag | 8 oktober 2019
  • 19:30 - 21:30
  • Rechtenfaculteit Universiteit Utrecht, kamer 0.13, Janskerkhof 3

Suzana Norlihan Alias

De Maleisische advocate Suzana Norlihan Alias geeft op uitnodiging van de Gemeenschap van Sant’Egidio een lezing aan de Universiteit van Utrecht op dinsdagavond 8 oktober, ter gelegenheid van de Werelddag tegen de Doodstraf. Norlihan is een van de weinigen die in het openbaar spreekt over de doodstraf vanuit Aziatisch perspectief.

Vanuit haar eigen advocatenkantoor – wat ongewoon is voor een moslimvrouw in Maleisië – vecht Norlihan voor een eerlijk proces voor cliënten die door anderen niet geholpen worden, onder meer in doodstrafzaken. 

“Een verdachte is ook iemands zoon of dochter, vader of moeder. Als ik kan voorkomen dat iemand de doodstraf krijgt, help ik niet alleen hem, maar een hele familie.” 

Norlihan heeft niet alleen juridische kennis over het onderwerp, maar kent het ook uit persoonlijke ervaring; haar broer werd in 2009 ter dood veroordeeld. Dit jaar sprak ze op het 7th World Congress Against the Death Penalty, waar deelnemers uit meer dan honderd landen ervaringen en strategieën uitwisselden voor afschaffing van de doodstraf.

De Gemeenschap van Sant’Egidio zet zich wereldwijd in voor afschaffing van de doodstraf. Meer dan 1500 leden van de Gemeenschap schrijven met terdoodveroordeelden.  Ook organiseert Sant’Egidio jaarlijks een internationale conferentie voor ministers van justitie uit landen waar de doodstraf is afgeschaft en waar deze nog wordt opgelegd. Afgelopen jaar nam ook de minister van Maleisië deel, en kondigde daar de afschaffing van de doodstraf in zijn land aan. Het voorstel is er nu onderwerp van debat. Meer dan 1200 mensen in het land zitten op death row.

De lezing wordt ingeleid door Anton van Kalmthout, emeritus professor in straf- en vreemdelingenrecht aan de Universiteit Tilburg. Van Kalmthout was voorzitter van de Raad van Toezicht van Reclassering Nederland en vertegenwoordigde Nederland in het Europees Comité tegen Foltering. In zijn inleiding gaat hij in op een humaan alternatief voor de doodstraf vanuit Europees perspectief. De avond wordt gemodereerd door Annemarie Pieters, vicevoorzitter van de World Coalition against the Death Penalty, een internationale coalitie van 166 organisaties die zich inzetten voor afschaffing van de doodstraf.

Suzana Norlihan: World Day Against the Death Penalty – an Asian Perspective
Dinsdag 8 oktober 2019, 19.30 – 21.30 uur
Voertaal: Engels
Rechtenfaculteit Universiteit Utrecht, kamer 0.13, Janskerkhof 3
Toegang gratis; Aanmelden via http://tiny.cc/kkrmcz