Akkoord met Irak om de weg van dialoog, vrede en respect voor de minderheden voort te zetten.

24 juni 2016

21 juni 2016

Vandaag wordt in Sant’Egidio een akkoord gesloten met Irak om de weg van de dialoog, van de vrede en van het respect voor de minderheden voort te zetten.

In de “Sala della Pace”, de ondertekening van een memorandum_iraq_sant_egidio_2016_3Memorandum of Understanding tussen de Gemeenschap van Sant’Egidio en de Hoge Commissie voor Nationale Verzoening in Irak.

In de voorbije dagen kwam, op uitnodiging van de Gemeenschap van Sant’Egidio, de Hoge Commissie voor Nationale Verzoening in Irak bijeen in Rome. De Commissie is samengesteld uit afgevaardigden van de president van de Republiek, de Eerste Minister, de voorzitter van het Parlement en de voorzitter van het Grondwettelijk Hof. De commissie, die de taak heeft om dialoog en verzoening in Irak te bevorderen, had de Gemeenschap van Sant’Egidio steun gevraagd bij het uitdragen van deze taak, omwille van haar rijke ervaring op dit gebied.

memorandum_iraq_sant_egidio_2016_2Vandaag, op 21 juni 2016, om 11.30, werd in de Sala della Pace in de hoofdzetel van Sant’Egidio in Rome, een Memorandum of Understanding ondertekend tussen de Commissie en de Gemeenschap van Sant’Egidio. Het akkoord bevat de fundamentele lijnen voor het uitbouwen van de vrede en het bevorderen van het samenleven tussen de verscheidene etnische, sociale en confessionele groepen van de Irakese bevolking. De basis van het akkoord is het verbod op discriminatie, het streven naar het behoud van de culturele en godsdienstige diversiteit van Irak, en de bevordering van een cultuur van dialoog en vrede. Er zal samengewerkt worden om de slachtoffers van het huidige conflict te bereiken, en om meer in het bijzonder de minderheden die aanwezig zijn in Irak te beschermen.

De Gemeenschap van Sant’Egidio drukt haar vreugde uit om een bijdrage te hebben kunnen leveren aan de totstandkoming van dit Memorandum of Understanding, dat beschouwd wordt als een nuttig middel om samen te kunnen werken voor de vrede, waardoor de instellingen van de Irakese staat een boodschap van vrede en respect kunnen uitdragen naar de hele bevolking.