Kerstmis voor iedereen

Ook dit jaar vierde de Gemeenschap van Sant’Egidio Kerstmis met honderden daklozen, vluchtelingen, gevangenen, eenzame ouderen en kinderen. Mensen voor wie het gevoel van eenzaamheid en aan de kant staan het sterkst is in de kersttijd, wanneer anderen elkaar opzoeken en mooie cadeaus geven. Mensen voor wie we ons het hele jaar inzetten.

In tal van steden waren er vreugdevolle kerstfeesten met persoonlijke cadeaus en heerlijke maaltijden, zodat het een warme kerst werd voor iedereen. Bekijk hier de foto’s.

Beelden van de kerstfeesten wereldwijd vindt u op de internationale website van Sant’Egidio.

Amsterdam

Kerstfeest in de Mozes en Aäronkerk

Kerst in de gevangenis

Kerstfeest met de ouderen van Koffie en Vriendschap en de kinderen van het Land van de Regenboog

Kerstmis met de ouderen met een beperking

Kerstmis met de vrienden van de straat in Zuidoost

Apeldoorn

Kerstfeest met vrienden van de straat

Kerstfeest met zwerfjongeren in theater Orpheus

Utrecht

Kerstfeest met de ouderen

Kerstfeest met jonge vluchtelingen

Wilt u bijdragen? Maak uw donatie rechtstreeks over op de volgende rekeningnummers:

  • NL43 INGB 0006 7119 37, ten name van Sant’Egidio Nederland
  • NL81 INGB 0006 7476 28, ten name van Sant’Egidio Apeldoorn

Of doneer online: