Bidden voor mensen zonder onderdak

30 december 2019

De Gemeenschap van Sant’Egidio, Theoloog des Vaderlands Samuel Lee, de Raad van Kerken Amsterdam en de stadsdiaken nodigen alle kerken in Amsterdam uit om tot aan het einde van de Week van gebed voor de eenheid (26 januari) in iedere viering of kerkdienst te bidden voor mensen die geen onderdak hebben in onze stad.

In de grote steden en zeker ook in Amsterdam zijn er steeds meer mensen die dakloos zijn en voor wie ook in de winter geen of zeer gebrekkige opvang is. Honderden mannen en vrouwen leven om heel verschillende redenen op straat, van zogenaamde ‘zelfredzame mensen’ die door tegenslag hun huis kwijtraakten en mensen die al jaren buiten leven, tot vluchtelingen en migranten die geen recht hebben op opvang, maar ook geen mogelijkheden zien om elders naartoe te gaan.

Gezamenlijk gebed voor de mensen zonder onderdak zal niet alleen tot toenemende betrokkenheid leiden, maar kan ook andere vruchten van de heilige Geest voortbrengen die wij nu nog niet kennen.

Een suggestie voor het gebed (Nederlands en Engels) en toelichting in de brief bij dit bericht.

Doet u ook mee?