Boeiende conferentie in Amsterdam bij de 50e verjaardag van Sant’Egidio

Bij gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Sant’Egidio is in Amsterdam een conferentie gehouden over de betekenis van Sant’Egidio voor de kerk, de stad en de wereld. Deelnemers waren Mgr. Hendriks (hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam), Peter Kranenburg (fractielid CU Apeldoorn), Hilde Kieboom (voorzitter Sant’Egidio in de lage landen) en Bert Koenders

Continue reading

Een delegatie van Irakese religieuze leiders bij Sant’Egidio om wegen van vrede te vinden

In de afgelopen dagen heeft de gemeenschap een groep van religieuze leiders en stamhoofden van Irakese soennitische gemeenschappen ontvangen. Zij zijn op zoek naar een vreedzame weg naar de stabilisatie van het land, op weg naar de volgende verkiezingen. Er is gesproken over actuele problemen waaronder de moeilijke situatie van

Continue reading

Diakendag Aartsbisdom Utrecht: ontmoeting met statushouders bij Sant’Egidio

De jaarlijkse diakendag van het Aartsbisdom Utrecht vond 20 januari plaats in Apeldoorn. De dag begon met een Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwekerk, met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Na de viering volgde een ontmoeting in de pastorie met een aantal Syriërs en Irakezen, die vertelden over hun integratie en

Continue reading

Een school voor de eerste 300 Rohingya kinderen van het vluchtelingenkamp Jamtholi

23 januari 2018, Bangladesh In november 2017 was Alberto Quattrucci, vertegenwoordiger van de Gemeenschap van Sant’Egidio, in Bangladesh om de eerste hulpgoederen te verdelen, die verkregen zijn dankzij de donaties die tot op vandaag worden ontvangen. Hij is het die ons van dichtbij de realiteit van de vluchtelingen uit Myanmar

Continue reading