Ouderen worden elke dag geconfronteerd met hun kwetsbaarheid, en met een samenleving die hun vraagt: Hoe lang accepteer jij dit nog en hoe lang wil je ons nog tot last zijn? Waar ligt bij jou de grens?

We leven in een geïndividualiseerde samenleving waarin zelfredzaamheid en autonomie de norm lijken te zijn en de maakbaarheid van het leven en het zoeken van “geluk” de heersende zingevingswaarden zijn. In de populaire beeldvorming over ouderen ligt de nadruk eenzijdig op vitaliteit, kracht en ondernemingszin. Verlies, pijn en lijden blijven meestal buiten beeld en worden beschouwd als te vermijden of te compenseren. Lichamelijk en mentaal verval speelt zich af achter de (gesloten) deuren van thuis- en verpleeghuiszorg. Daarover horen we alleen bij protesten tegen tekorten in de zorg.

Tijdens deze conferentie, met ouderen, familieleden en mantel­zorgers, professionals en vrijwilligers, komt in beeld hoe mooi ouderen ook in hun kwetsbaarheid zijn en is er ruimschoots gelegenheid om ervaringen met elkaar uit te wisselen. Thema’s die aan de orde kunnen komen: afhankelijkheid; vriendschap; verlies, afscheid en pijn; gedragen worden door relaties met anderen; kwetsbaarheid; tijd.

Sprekers

Vonne van der Meer (Eindhoven 1952) debuteerde in 1985 met de verhalenbundel ‘Het limonadegevoel en andere verhalen’. Vanaf dat moment publiceerde zij elke twee, drie jaar een nieuwe novelle, roman of verhalenbundel.Zij werd in 1999 bekend bij een groter publiek met de roman-in-verhalen ‘Eilandgasten’. In 2015 verscheen ‘Winter in Gloster Huis’

Veel van haar boeken zijn vertaald, o.a. in het Duits en Frans. Sinds 2014 geeft zij les aan de afdeling schrijven van het Ritcs (de Brusselse film- en televisieacademie).

  Gerbert van Loenen (1964) is journalist en auteur. Hij schreef onder meer ‘Hij had beter dood kunnen zijn. Oordelen over andermans leven’, dat vertaald is in het Duits en het Engels. In 2015 verscheen zijn ‘Lof der onvolmaaktheid’.
Van 1990 tot 2014 werkte Van Loenen voor Trouw, waar hij onder meer correspondent in Duitsland en adjunct-hoofdredacteur was. Nu leidt hij de interne bijscholingen bij de Persgroep in België en Nederland. Ook is hij regelmatig nieuwscommentator bij NPO Radio 1 ‘Dit is de dag’.
  Anne Christine Girardot (1970) is TV-regisseur en documentairemaker (De Terugkeer van de Monniken op Schiermonnikoog – 2015; Tijd om te sterven – 2017).

Ze is erg bezig met de thematiek van de waardigheid van de mens en het einde van het leven. Naast haar werk doet ze vrijwilligerswerk in het hospice van Deventer.

  Katrien Van de Weghe (1966) is lid van Sant’Egidio. Sinds 25 jaar is ze als vrijwilliger actief in het ouderenwerk van de Gemeenschap in Antwerpen, eerst in een wijk en sinds 2006 in ‘Simeon en Hanna – Huis voor Ouderen’.

In dit kleine bejaardenhuis is ze onder meer verantwoordelijk voor de vorming van de vrijwilligers.

  Laetitia van der Lans is theoloog en geeft samen met haar man leiding aan De Zalige Zalm, bureau voor geloofscommunicatie. Zij helpt kerken om met passie hun missie te laten klinken in al hun communicatie.

Eerder werkte zij bij de afdeling godsdienst televisie van de KRO en als woordvoerder van bisschop De Korte. Paus Franciscus is voor haar een bron van vreugde en inspiratie.

 

Sant’Egidio en de ouderen

Elke Gemeenschap van Sant’Egidio, of het nu in het noorden of in het zuiden van de wereld is, heeft een bepaalde voorliefde voor ouderen. De Gemeenschap deelt in hun angsten, hun leven en hun geloof. Deze ervaring heeft Sant’Egidio doen groeien op menselijk vlak. De ouderen zijn bijzondere vrienden. Op vele plaatsen, ook in Nederland, worden ouderen wekelijks bezocht, vaak ook samen met kinderen en jongeren. Zo zijn mooie vriendschappen van jaren gegroeid.
 
Deze vriendschap, die in 1972 begon, heeft in al die jaren een schat aan ervaring en gevoeligheid voortgebracht, die helpt om een cultuur van solidariteit en acceptatie op te bouwen voor wie oud zijn. Om het gesprek over dit thema met zoveel mogelijk mensen aan te gaan, heeft Sant’Egidio het initiatief genomen voor deze conferentie.
 

Verslag

Een verslag en foto’s van de bijeenkomst vindt u hier