Europa toont een mooi gelaat.

9 mei 2016

Een volk van vrienden heet de vluchtelingen welkom die aankwamen via de humanitaire corridors.

Ze kwamen van over heel Italië naar het Romeinse vliegveld Fiumicino: benvenuto_corridoi_umanitari_maggio_2016_1mensen uit parochies, verscheidene christelijke gemeenschappen uit Potenza, Terni, Frosinone, Turijn, Novara… Ze waren ter plaatse om de vluchtelingen die net waren aangekomen uit Syrië en Irak via de humanitarie corridors welkom te heten, en hen te vergezellen naar hun nieuwe woonplaats om daar een nieuw leven te beginnen.

Zà¬j zijn het ware gelaat van Europa, niet dat van de muren, maar het Europa van de bruggen, het Europa dat trouw is aan haar eigen identiteit. Dit werd benadrukt door Andrea Riccardi, de stichter van Sant’Egidio, die zich onder de aanwezigen bevond om de vluchtelingen te verwelkomen. In zijn welkomstwoord verwees hij naar de woorden die het Verdrag van Lissabon inleiden, de “Grondwet” van de Europese Unie: “De Unie is gebaseerd op onschendbaarheid en onvervreemdbaarheid van de rechten van de mens en van vrijheid, democratie, gelijkheid en de rechtsstaat, de eerbiediging van de mensenrechten,met inachtneming van de rechten van diegenen die tot minderheden behoren”. accoglienza_corridoi_umanitariEn hij voegde daaraan toe: “Het Europa van de muren is geen echt Europa: de humanitaire corridors tonen aan dat er een Italië bestaat dat haar recht om te kunnen verwelkomen wil uitoefenen”.

Onder zijn toehoorders bevonden zich kinderen, bejaarden, families afkomstig uit gebieden die verwoest zijn door de oorlog, waaronder steden als Homs en Aleppo, christenen en moslims, met in hun ogen de pijn van het verlies dat ze geleden hebben en de hoop op een nieuw leven.

Ook Luca Maria Negro, voorzitter van de Federatie van Evangelische Kerken in Iandrea_riccardi_accoglienza_corridoi_umanitari3talië, was aanwezig om de vluchtelingen te verwelkomen. Hij benadrukte dat de toekomst van Europa afhangt van de “bruggen” en niet van de “muren”. Hij steunt het voorstel van Riccardi voor het samenroepen van een Europese oecumenische synode waar christenen uit ons continent kunnen overleggen over het vraagstuk van de vluchtelingen. Ook Paolo Naso van de Waldenzenkerk sluit zich hierbij aan. Er waren ook vertegenwoordigers aanwezig van de Italiaanse ministeries van Buitenlandse en Binnenlandse Zaken. Aan het eind van het persmoment hield ook Daniela Pompei van de gemeenschap van Sant’Egidio een toespraak. Zij bedankte onder meer al de Italianen die een bijdrage leveren aan de opvang van de vluchtelingen.