Wil je Sant’Egidio beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed de beste gelegenheid.

Amsterdam

Gebed: elke dinsdag en vrijdag om 20:00 uur  
Eerste dinsdag van de maand gebed voor de zieken en derde vrijdag van de maand gebed voor vrede. 

Eucharistie: zondag om 17:00 uur
Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207.

Every Tuesday and Friday prayer service at 20:00hrs
On Sunday Holy Mass at 17:00hrs
Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207.

Apeldoorn

Gebed: elke vrijdag om 19:30 uur in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk.
Tweede vrijdag van de maand: gebed voor de vrede en vierde vrijdag: gebed voor de zieken. 

Utrecht

Let op: tijdelijk aangepaste tijd en plaats!

Gebed: elke eerste en derde vrijdag van de maand om 20:00 uur.
St. Catharinakathedraal
Lange Nieuwstraat 36 

Roosendaal

Gebed: elke derde donderdag van de maand om 18.00 uur.
Onze Lieve Vrouwekerk, Kade 23

Bergen op Zoom

Gebed: elke eerste woensdag van de maand om 19:30 uur
Sint-Gertrudiskerk, Grote Markt.

Daarnaast kunt u dagelijks het gebed en op zaterdag de eucharistie online volgen vanuit de kerk van Sant’Egidio in Rome, met Engelse vertaling.  www.santegidio.org

Op bijzonder dagen is vanaf 20 uur het gebed vanuit Antwerpen te volgen en op zondag vanaf 17 uur de eucharistie: www.santegidio.be

Belang van het gebed

Het eerste ‘werk’ van Sant’Egidio is het gebed. Die jongeren van ’68 ontdekten een authentieker leven door het evangelie centraal te stellen. Het was een nieuw idee, dat ze zowel in hun persoonlijk als in hun gemeenschappelijk leven gestalte wilden geven. Tegelijk was het een eeuwenoud idee om leerlingen van Jezus te worden, een idee dat door elke generatie hernieuwd wordt.
Het nodigt ons uit tot bekering. Het is een uitnodiging om op te houden met voor onszelf te leven en om, in alle vrijheid, een instrument te worden van een grotere liefde voor alle mensen, in het bijzonder voor de armsten. Wie het Woord van God aanvaardt en beleeft als het mooiste in zijn leven, kiest ervoor om niet zozeer zichzelf, maar wel Jezus te volgen. Het meest waarachtige beeld van de gemeenschap is daarom dat van broers en zussen die bijeen zijn voor het gebed, zoals de familie van leerlingen zich rond Jezus verzamelt.