Wil je Sant’Egido beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed de beste gelegenheid.

Wegens het coronavirus zijn er voorlopig geen publieke vieringen.
De gebeden gaan zoveel mogelijk door, maar soms met aangepaste tijden. Zie beneden.

Daarnaast kunt u het gebed met Sant’Egidio op afstand volgen via internet. Iedere dag is er een gebed in het Nederlands in de kerk van Sant’Egidio in Rome, dat vanaf 20 uur te volgen is via www.santegidio.org en op onze Facebookpagina.

Belang van het gebed

Het eerste ‘werk’ van Sant’Egidio is het gebed. Die jongeren van ’68 ontdekten een authentieker leven door het evangelie centraal te stellen. Het was een nieuw idee, dat ze zowel in hun persoonlijk als in hun gemeenschappelijk leven gestalte wilden geven. Tegelijk was het een eeuwenoud idee om leerlingen van Jezus te worden, een idee dat door elke generatie hernieuwd wordt.
Het nodigt ons uit tot bekering. Het is een uitnodiging om op te houden met voor onszelf te leven en om, in alle vrijheid, een instrument te worden van een grotere liefde voor alle mensen, in het bijzonder voor de armsten. Wie het Woord van God aanvaardt en beleeft als het mooiste in zijn leven, kiest ervoor om niet zozeer zichzelf, maar wel Jezus te volgen. Het meest waarachtige beeld van de gemeenschap is daarom dat van broers en zussen die bijeen zijn voor het gebed, zoals de familie van leerlingen zich rond Jezus verzamelt.