Wil je Sant’Egidio beter leren kennen, dan is het bijwonen van het avondgebed de beste gelegenheid.

Wegens het coronavirus zijn nog niet overal de publieke vieringen hervat.
U kunt het gebed met Sant’Egidio op afstand volgen via internet. Iedere vrijdag wordt het gebed vanuit de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam gestreamd,  dat vanaf 20 uur te volgen is via onze homepage en op onze Facebookpagina.

Daarnaast kunt u dagelijks het gebed en op zaterdag de eucharistie online volgen vanuit de kerk van Sant’Egidio in Rome, met Engelse vertaling.  www.santegidio.org

Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf 20 uur is het gebed vanuit Antwerpen te volgen en op zondag vanaf 17 uur de eucharistie: www.santegidio.be

Hieronder de plaatsen en aanvangstijden van vieringen die wel doorgaan. Graag reserveren via info@santegidio.nl

Amsterdam

Gebed: elke dinsdag en vrijdag om 20:00 uur
Eucharistie: zondag om 17:00 uur
Mozes en Aäronkerk, Waterlooplein 207.

Every Tuesday and Friday prayer service at 20:00hrs
On Sunday Holy Mass at 17:00hrs
Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 207.

Belang van het gebed

Het eerste ‘werk’ van Sant’Egidio is het gebed. Die jongeren van ’68 ontdekten een authentieker leven door het evangelie centraal te stellen. Het was een nieuw idee, dat ze zowel in hun persoonlijk als in hun gemeenschappelijk leven gestalte wilden geven. Tegelijk was het een eeuwenoud idee om leerlingen van Jezus te worden, een idee dat door elke generatie hernieuwd wordt.
Het nodigt ons uit tot bekering. Het is een uitnodiging om op te houden met voor onszelf te leven en om, in alle vrijheid, een instrument te worden van een grotere liefde voor alle mensen, in het bijzonder voor de armsten. Wie het Woord van God aanvaardt en beleeft als het mooiste in zijn leven, kiest ervoor om niet zozeer zichzelf, maar wel Jezus te volgen. Het meest waarachtige beeld van de gemeenschap is daarom dat van broers en zussen die bijeen zijn voor het gebed, zoals de familie van leerlingen zich rond Jezus verzamelt.