Bidden met Sant’Egidio

Het gebed is het eerste ‘werk’ van de Gemeenschap van Sant’Egidio. Het is een uitnodiging om op te houden met voor onszelf te leven en om, in alle vrijheid, een instrument te worden van een grotere liefde voor alle mensen, in het bijzonder voor de armsten. In het gebed verbinden we ons dankbaar met de liefde van God en dragen we het lijden in de wereld aan Hem op.

In de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein komen we iedere dinsdag- en vrijdagavond om 20.00 uur samen voor het gebed van Sant’Egidio. Op de derde vrijdag van de maand is er een speciaal gebed voor de vrede. Op de eerste dinsdag bidden we in het bijzonder voor de zieken.

Op zondag is er in de Mozes en Aäronkerk om 11.00 uur een eucharistieviering. Een keer per maand is er ook kinderliturgie.

Elke vrijdag wordt in de dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk, ingang Stationsstraat 13, om 19.00 uur het gebed van Sant’Egidio gehouden. Op de eerste vrijdag een gebed speciaal voor de zieken en op de derde vrijdag een gebed voor de Vrede. De andere vrijdagen bidden wij voor de armen dichtbij en ver weg.

U bent welkom bij het gebed met Sant’Egidio in de Augustinuskerk (Oudegracht 69) in Utrecht op de eerste en derde vrijdag van de maand om 20.00 uur.

In Leeuwarden komen we elke laatste vrijdag van de maand samen voor een maaltijd met mensen die arm, kwetsbaar of eenzaam zijn in het Titus Brandsmahuis. Aansluitend is er een om 19.30 uur een avondgebed in de Sint Bonifatiuskerk aan het Bonifatiusplein.

In Bergen op Zoom is er een gebed met Sant’Egidio op de eerste woensdag van de maand om 19.30 uur in de Sint-Gertrudiskerk aan de Grote Markt.

gebed voor de martelaren 2019

Op Allerzielen, de dag waarop velen hun overledenen gedenken, worden de vrienden van de straat uitgenodigd voor een speciaal gebed waarin de namen van hun overleden familie en vrienden worden gelezen en kaarsen worden gebrand. Na afloop is er tijd om herinneringen op te halen en het verdriet te delen.

In de week voor Pasen komen christenen van verschillende kerken samen in Apeldoorn om de martelaren van deze tijd te herdenken. Elk jaar is het weer een indrukwekkende oecumenische dienst waarin de namen gelezen worden van de christenen die recent hun leven hebben gegeven voor hun geloof. Het is een gebed uit solidariteit met alle christenen die leven in de verdrukking en vervolgd worden omwille van hun geloof.

In de Mozes en Aäronkerk wordt jaarlijks het oecumenische gebed ‘sterven aan de hoop’ gehouden, ter herdenking van vluchtelingen die omgekomen zijn in hun pogingen om Europa te bereiken. Voorgangers en gelovigen van verschillende kerken komen samen om te bidden, te zingen en te herdenken. Aan het eind van de viering leggen de aanwezigen bloemen in het water ter ere van de omgekomen vluchtelingen.

Het dagelijks avondgebed en de eucharistieviering op zaterdag vanuit Sant’Egidio in Rome zijn dagelijks te volgen met Engelse vertaling op www.santegidio.org.