No comments yet

Gebedsdienst voor Martelaren met mgr. Hoogenboom

Voor de achtste keer organiseerde de gemeenschap van Sant’Egidio Nederland op 26 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn (Emmaüsparochie) de oecumenische Gebedsdienst voor de Martelaren. Daarin werden christenen herdacht die het afgelopen jaar werden omgebracht vanwege hun geloof. Voorganger bij deze viering was de Utrechtse hulpbisschop mgr. Hoogenboom. Hij werd geflankeerd door de aartsbisschop van de Syrisch Orthodoxe Kerk, Mor Polycarpus, en vertegenwoordigers van onder andere de Oud-Katholieke Kerk, de Russisch-Orthodoxe Kerk en de Protestantse Kerk Nederland.

Per land werden tijdens deze herdenkingswake de namen genoemd van de mensen die in de afgelopen periode hun leven hebben gegeven omwille van het Evangelie. De actualiteit van deze herdenking werd duidelijk door de toevoeging van Arnaud Beltrame aan deze namen. Deze Franse politieagent had nog maar enkele dagen eerder vrijwillig de plek ingenomen van een gewonde caissière tijdens de gijzeling van een supermarkt in Trèbes door een jihadist. Agent Beltrame was een katholieke bekeerling die komende zomer zou trouwen. Hij kreeg in het ziekenhuis van pater Jean-Baptiste de laatste sacramenten. Volgens deze pater Jean-Baptiste kan ook alleen het geloof dit enorme offer verklaren: “Hij wist wat Jezus ons heeft gezegd: ‘Geen grotere liefde heeft hij dan die zijn leven geeft voor zijn vrienden’,” zo vertelde pater Jean-Baptiste aan de media.

Lees verder op de website van het aartsbisdom.

Impressie (fotograaf: Roelof Rump):

Post a comment