De Gemeenschap van Sant’Egidio

De Gemeenschap van Sant’Egidio is in 1968 ontstaan op initiatief van Andrea Riccardi en een groepje medestudenten in Rome. In de loop der jaren is het een Gemeenschap geworden van mensen van elke leeftijd en uit elke situatie in meer dan 70 landen ter wereld, met bijzondere aandacht voor wie in de periferie leven. Wat hen bindt is de inspiratie van het evangelie, de vriendschap met wie arm en kwetsbaar is en de inzet voor de vrede.

Gebed, vriendschap met de armen en de vrede zijn de fundamentele uitgangspunten.

Het gebed, luisteren naar het Woord van God, geeft een oriëntatie voor het leven. Overal ter wereld is het gebed ook een plek van ontmoeting en verwelkoming.
De armen zijn de broers en zussen en de vrienden van de Gemeenschap. Vriendschap met ieder die dat nodig heeft – ouderen, daklozen, migranten, gevangenen, kinderen in de periferieën – is kenmerkend voor het leven van ieder die bij Sant’Egidio betrokken is.
Omdat de oorlog de moeder is van alle armoede, werkt de Gemeenschap aan vrede. Waar de vrede verdwenen is of gevaar loopt, helpt Sant’Egidio deze op te bouwen door dialoog op gang te brengen in de geest van universele broederlijkheid tussen alle mensen.