De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke gemeenschap die in meer dan zeventig landen van alle continenten bijna 100.000 leden telt. ‘s Avonds na hun werk of studie komen ze samen voor het gebed en knopen ze vriendschap aan met de armsten van de eigen stad. 

In Nederland zijn er groepen actief in Amsterdam, Apeldoorn, Utrecht, Maastricht, Bergen op Zoom en Roosendaal. Zij hebben in de verschillende steden activiteiten met daklozen, vluchtelingen, ouderen en kinderen. Op wereldschaal zet Sant’Egidio zich in voor de dialoog tussen godsdiensten en de vreedzame oplossing van conflicten, bestrijding van Aids, afschaffing van de doodstraf, registratie van kinderen in de burgerlijke stand en humanitaire corridors voor vluchtelingen.

Sant’Egidio ontstond in 1968 in Rome op initiatief van een 18-jarige student, Andrea Riccardi. Samen met een aantal vrienden ging hij  het Evangelie opnieuw lezen en op zoek naar een manier om daar vanuit te leven. De eerste christelijke gemeenschappen zoals die in de Handelingen van de Apostelen beschreven staan, en de figuur van Franciscus van Assisi stonden hem daarbij voor ogen.  Vanaf het begin gingen de studenten in de barakkenwijken in de periferie van Rome de armen opzoeken. ‘s Middags hielpen ze er de kinderen met hun schoolwerk. Deze ‘School van Vrede’ bestaat nu op tal van plaatsen in de wereld.

Het groepje van toen is nu uitgegroeid tot een wereldwijde beweging. Het ledenaantal neemt voortdurend toe. Sant’Egidio ontleent haar naam aan het kerkje van Sant’Egidio in de wijk Trastevere, waar ook nu nog het centrum van de Gemeenschap is gevestigd.