Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan onze diensten aan de armen?
Stuur dan een mail naar info@santegidio.nl.

Giften

Voor de financiering van haar activiteiten is Sant’Egidio aangewezen op de giften van sympathisanten.
Uw bijdrage is van harte welkom op een van de de volgende rekeningen:

Stichting Sant’Egidio Nederland

IBAN: NL43 INGB 0006 7119 37
BIC van de ING: INGBNL2A

Stichting Sant’Egidio Apeldoorn

IBAN: NL81 INGB 0006 7476 28 
BIC van de ING: INGBNL2A

Beide stichtingen hebben een ANBI status. Giften zijn dus aftrekbaar.

Periodieke giften

U kunt overwegen om een periodieke gift te doen. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting en er geldt geen minimum of maximum bedrag. U moet de periodieke gift wel laten vastleggen. Dat kan met een notariële akte of met een schriftelijke overeenkomst die u hier kunt downloaden. 
Meer informatie over periodieke giften vindt u op de website van de belastingdienst.

Nalatenschap

Wilt u Sant’Egidio niet alleen tijdens uw leven maar ook daarna nog blijven steunen?
Dan kunt u er voor kiezen om (een deel van) uw vermogen na te laten aan een van de stichtingen.
Meer gedetailleerde informatie vindt u hier.