Herdenking van hedendaagse martelaren

23 maart 2023

Jaarlijks herdenkt de Gemeenschap van Sant’Egidio alle christenen die in het afgelopen jaar werden omgebracht vanwege hun geloof. Dit oecumenische gebed is op woensdag 29 maart 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn.

Tijdens de herdenking lezen we de namen van de christenen in de wereld die recent hun leven hebben gegeven voor hun geloof. Het is een gebed uit solidariteit met alle mensen die leven in de verdrukking en vervolgd worden omwille van hun geloof. Ons gebed gaat uit naar de christenen in Oekraïne, Rusland, Syrië, Iran, Irak, Jemen en overal in de wereld waar zoveel mensen slachtoffer zijn van het aanhoudend geweld. Ieder jaar is dit weer een indrukwekkende bijeenkomst, waarvoor vanuit het hele land mensen samen komen.

Dit jaar zal mgr. Bernd Wallet, bisschop van de Oud-Katholieke Kerk, in deze herdenking voorgaan, samen met hoogwaardigheidsbekleders uit onder andere de Syrisch-Orthodoxe Kerk, Syrisch-Katholieke Kerk, de Koptische Kerk, de Church of England, de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk.

[foto: gebed voor de martelaren in 2022]

Galerij