Sant’Egidio Amsterdam wint Hoop Award!

Op zondag 2 juni 2015 heeft de Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam de Hoop Award gewonnen, toegekend door de Rooms Katholieke kerk in Nederland. Door de heropening van de Mozes en Aaronkerk en de inzet voor de armen in de stad is Sant’Egidio in Amsterdam een teken van hoop voor de kerk en met name voor de jongeren. De prijs werd uitgereikt tijdens het landelijk jongerenfestival.

In Amsterdam – jongeren helpen kinderen

De School van Vrede (dienst van Sant’Egidio voor kansarme kinderen) wordt volledig gedragen door de jongeren. Jongeren van verschillende leeftijden nemen samen de verantwoordelijkheid op zich om wekelijks deze kansarme kinderen te begeleiden. Ze gaan de kinderen thuis ophalen, spelen met hen en helpen hen met hun huiswerk. Achteraf brengen ze de kinderen terug naar huis. Ze zijn degenen die de kinderen opvolgen en contact met de ouders en de school onderhouden.

De School van Vrede is er in de eerste plaats voor de kinderen, dankzij de jongeren. Tegelijkertijd is de School van Vrede ook een aanbod aan de jongeren. Jongeren uit andere delen van Amsterdam en wijde omgeving komen helpen in de School van Vrede. Dit geeft ook aan de jongeren zelf zin en structuur in hun leven. Sommige van de jongeren zijn arm aan structuur en hun leven is soms een puinhoop. In de School van Vrede zijn zij degenen die de kinderen helpen. Dat helpt ook henzelf; het geeft eigenwaarde en zin aan hun leven.

In Amsterdam – jongeren helpen daklozen

In Amsterdam gaat elke vrijdagavond een groep van jongeren van Sant’Egidio zelfgemaakte voedselpakketjes uitdelen aan de daklozen. Deze groep bestaat uit voornamelijk studenten die ook de verantwoordelijkheid nemen voor het goede verloop van de dienst. Voor de meeste jongeren die aansluiten, is de ontmoeting met de daklozen een eyeopener omdat de meesten van hen nog nooit een dakloze hebben gezien, laat staan gesproken. De jongeren worden aangemoedigd om de daklozen te leren kennen en men hen vriendschap te sluiten.

In Apeldoorn

Voor jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats houdt Sant’Egidio Apeldoorn elke maand een maaltijd. Hierbij worden de jongeren uitgenodigd om samen met hen te koken en te eten. Het is een mooi ontmoetingsmoment.

Voor de Kerst houdt Sant’Egidio met middelbare scholieren winkelacties om kerstpakketten samen te stellen. Deze reiken zij uit bij de jaarlijkse Pizzaparty in De Herberg, een inloophuis in het centrum van Apeldoorn. Hierbij komen zo’n vijftig zwerfjongeren samen om te eten en een kerstpakket te ontvangen.