Jongeren helpen kinderen

De School van Vrede (dienst van Sant’Egidio voor kansarme kinderen) wordt volledig gedragen door de jongeren. Jongeren van verschillende leeftijden nemen samen de verantwoordelijkheid op zich om wekelijks deze kansarme kinderen te begeleiden. Ze gaan de kinderen thuis ophalen, spelen met hen en helpen hen met hun huiswerk. Achteraf brengen ze de kinderen terug naar huis. Ze zijn degenen die de kinderen opvolgen en contact met de ouders en de school onderhouden.

De School van Vrede is er in de eerste plaats voor de kinderen, dankzij de jongeren. Tegelijkertijd is de School van Vrede ook een aanbod aan de jongeren. Sommige van de jongeren zijn arm aan structuur en hun leven is soms een puinhoop. In de School van Vrede zijn zij degenen die de kinderen helpen. Dat helpt ook henzelf; het geeft eigenwaarde en zin aan hun leven.
Er zijn scholen van vrede in Deventer, Roosendaal en Amsterdam.

Jongeren helpen daklozen

In Amsterdam helpen iedere vrijdagavond jongeren van Sant’Egidio om zelfgemaakte voedselpakketjes uit te delen aan de daklozen. Een aantal van hen komt regelmatig. De jongeren worden aangemoedigd om de daklozen te leren kennen en men hen vriendschap te sluiten. Daarnaast zijn er regelmatig kennismakingsbezoeken van jongerengroepen uit het hele land. Voor de meeste jongeren is de ontmoeting met de daklozen een nieuwe ervaring. Zij ontdekken dat daklozen gewone mensen zijn zoals ieder van ons. 

In Apeldoorn houdt Sant’Egidio voor jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats elke maand een maaltijd. Hierbij worden de jongeren uitgenodigd om samen met hen te koken en te eten. Het is een mooi ontmoetingsmoment.

Voor de Kerst houdt Sant’Egidio met middelbare scholieren winkelacties om kerstpakketten samen te stellen. Deze reiken zij uit bij de jaarlijkse Pizzaparty in De Herberg, een inloophuis in het centrum van Apeldoorn. Hierbij komen zo’n vijftig zwerfjongeren samen om te eten en een kerstpakket te ontvangen.

Jongeren en ouderen

In alle gemeenschappen helpen jongeren bij bezoeken en uitstapjes voor ouderen. Ook uit de ontmoeting van de ouderen met de ‘Friends’ (van 11 tot 15 jaar) groeien mooie vriendschappen.

Jongeren en migranten

In oktober 2019 organiseerden de jongeren in Amsterdam een voetbaltoernooi voor 40 jonge migranten zonder verblijfspapieren. Voor de jongeren was het een bijzondere ervaring om te merken hoe weldadig deze middag voor de migranten was. Het spelplezier, de onderlinge ontmoeting, de warme douches en het eten na afloop hielpen hen om de zorgen en de stress om een ongewisse toekomst even te vergeten.