No comments yet

Geef voor de Gemeenschap van Sant’Egidio

Van 20 januari t/m 3 februari 2018 wordt de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

De Gemeenschap van Sant’Egidio heeft geen leden, maar is ook afhankelijk van giften van betrokkenen, vrijwilligers en donateurs. Daarom vragen wij u, om in het kader van de Kerkbalans ook een eenmalige of zelfs structurele bijdrage te geven aan Sant’Egidio.

Uw bijdrage is van harte welkom op een van de de volgende rekeningen:

Stichting Sant’Egidio Nederland
IBAN: NL43 INGB 0006 7119 37

Stichting Sant’Egidio Apeldoorn
IBAN: NL81 INGB 0006 7476 28

Beide stichtingen hebben een ANBI status. Giften zijn dus aftrekbaar.

Meer informatie over mogelijkheden om Sant’Egidio te ondersteunen.
Informatie over de financiën en activiteiten

Post a comment