Ook tijdens Kerst mag niemand vergeten worden!

De hel is het gemis van anderen“, schrijft de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter. We kunnen niet zonder de ander. Tijdens Kerst geven we blijk van onze liefde voor elkaar en ervaren we de warmte in de nabijheid van familie en vrienden. Helaas kent niet iedereen dat geluk. Wie oud is en geen netwerk heeft, wie jong is en in armoede opgroeit, wie in de gevangenis verblijft of op de straat, voelt dan vooral de koude wind van het gemis en de eenzaamheid.

Het hele jaar door zet Sant’Egidio zich in voor de meest kwetsbaren. Ook tijdens Kerst worden ze niet vergeten en blijft niemand alleen. Iedereen krijgt een persoonlijke uitnodiging voor een van de vele kerstfeesten. De tafels worden mooi gedekt, een feestelijke maaltijd geserveerd en voor elke aanwezige is er een geschenk. Kerst wordt zelfs gebracht naar de meest afgelegen en vergeten plekken. Dit alles is enkel mogelijk dankzij de inzet van talloze vrijwilligers en gulle gevers.

Dit jaar organiseert Sant’Egidio kerstfeesten in Amsterdam, Apeldoorn en Utrecht, waar we de gasten ontvangen in een warme feestelijke omgeving. Samen genieten onze vrienden van een heerlijk kerstdiner en aan het eind krijgt iedereen een cadeau.

Help ons te helpen

De voorbereidingen voor de vele kerstfeesten zijn niet enkel organisatorisch, maar ook financieel een enorme uitdaging.  Help ons de armen van de stad een onvergetelijke kerst te bezorgen! Voor € 40 zorgt u al voor een complete kerstervaring voor één van onze vrienden, waaraan hij of zij nog het hele jaar zal terugdenken.

U helpt ons niet alleen door te doneren, maar ook door dit bericht wijder te verspreiden. Dus vraag collega’s, vrienden en familie ook om bij te dragen. Zo wordt het echt een vreugdevolle kerst voor iedereen!

U kunt uw bijdrage ook rechtstreeks overmaken onder vermelding van “Kerstfeesten” op de volgende rekeningnummers:

  • NL43 INGB 0006 7119 37, ten name van Sant’Egidio Nederland
  • NL81 INGB 0006 7476 28, ten name van Sant’Egidio Apeldoorn

 

Of doneer online via deze website:

Wie helpt, wordt tegelijkertijd geholpen. Die ziet plots een glimlach op het gezicht van iemand die uitgeput is en ervaart hoe mensen van hier en elders, met verschillende geloofsovertuigingen in vrede en harmonie kunnen samenleven. Die voelt via de verbondenheid met de ander, licht in de duisternis. Die beseft dat het mooiste cadeau de aandacht is die we elkaar mogen geven.

Geen kerstfeesten zonder vrijwilligers. Wie graag komt inpakken, helpt bij de voorbereidingen van of tijdens de kerstfeesten, is meer dan welkom.

Hieronder staan de dagen en plaatsen waarop we je hulp kunnen gebruiken:

Kerstmis 2023

Filteren op: