School van Vrede

De School van Vrede brengt in een kansarme buurt kinderen bij elkaar om samen een goede tijd te hebben. De kinderen worden thuis opgehaald en een paar uur later weer teruggebracht. Intussen hebben zij het geweldig naar hun zin gehad en hebben ze hulp gekregen bij hun huiswerk, hebben ze spelletjes gedaan en wat lekkers te eten en drinken gekregen. De afsluiting bestaat elke week uit een kringgesprek en een spel met de hele groep. In de kring worden nieuwe kinderen welkom geheten, verjaardagen gevierd en gesproken over wat er in de wereld dichtbij en veraf gebeurt, met name rondom vrede en wat zij als kinderen daarvan kunnen leren en daaraan kunnen bijdragen.

Sommige kinderen hebben te maken met achterstanden op verschillende gebieden. Omdat thuis een andere taal dan Nederlands wordt gesproken, hebben ze moeilijkheden op het gebied van de taal. Maar ook op andere vlakken raken ze achter vanwege ontoereikende begeleiding en aandacht. Leer- en gedragsproblemen kunnen bij deze kinderen niet los worden gezien van de sociale, materiële en emotionele achtergrond van het kind.

Om deze kinderen meer kansen te geven in onze samenleving, wil de School van Vrede heel concrete hulp bieden. Er zijn regelmatig huisbezoeken zodat de situatie van elk kind zo goed mogelijk in het oog gehouden kan worden. Tijdens deze bezoeken wordt er onder andere gesproken over hoe het kind bij zijn schoolwerk geholpen kan worden en over het belang van een geweldloze opvoeding. Indien nodig wordt ook contact opgenomen met de school, leerkrachten en andere organisaties om op deze manier de hulp te optimaliseren.

In de Scholen van Vrede wordt er in een vriendschappelijke sfeer samen gediscussieerd, gespeeld, gefeest en gereisd. Er wordt ook regelmatig gewerkt aan projecten die gericht zijn op wat er in de wereld dichtbij en veraf gebeurt. Behalve huiswerkbegeleiding heeft de School van Vrede tot doel om via ontspannende activiteiten de kinderen een ruimere culturele bagage mee te geven.

In Amsterdam

In Amsterdam zijn enkele jongeren in 2014 begonnen met de School van Vrede. De jongeren hebben in de straten van Amsterdam-Oost de eerste kinderen leren kennen. De School van Vrede kon al snel van start gaan op zaterdagochtend in de pastorie van de ABG-parochie aan de Tweede Oosterparkstraat.

De School van Vrede wordt volledig gedragen door de jongeren. Jongeren van verschillende leeftijden nemen samen de verantwoordelijkheid op zich om wekelijks deze kansarme kinderen te begeleiden. Ze gaan de kinderen thuis ophalen, spelen met hen en helpen hen met hun huiswerk. Achteraf brengen ze de kinderen terug naar huis. Ze zijn degenen die de kinderen opvolgen en contact met de ouders en de school onderhouden.

De School van Vrede is er in de eerste plaats voor de kinderen, dankzij de jongeren. Tegelijkertijd is de School van Vrede ook een aanbod aan de jongeren. Jongeren uit andere delen van Amsterdam en wijde omgeving komen helpen in de School van Vrede. Dit geeft ook aan de jongeren zelf zin en structuur in hun leven. Sommige van de jongeren zijn arm aan structuur en hun leven is soms een puinhoop. In de School van Vrede zijn zij degenen die de kinderen helpen. Dat helpt ook henzelf; het geeft eigenwaarde en zin aan hun leven.

Utrecht

In Utrecht is de School van Vrede gestart in oktober 2015 in Kanaleneiland. De kinderen komen eens in de twee weken bij elkaar. Het is een mooie gemengde groep kinderen van de basisschool-leeftijd, met daarbij ook een aantal vluchtelingen. De groep wordt gedragen door zes vrijwilligers, met name jongeren.

Apeldoorn

De kledingbank in Apeldoorn organiseert regelmatig spelletjesmiddagen voor de kinderen van de gasten van de kledingbank en kinderen uit de wijk.

Met Sinterklaas krijgen zij natuurlijk ook cadeautjes die speciaal voor de kinderen zijn verzameld.