School van Vrede

De School van Vrede brengt in een kansarme buurt kinderen bij elkaar om samen een goede tijd te hebben. De kinderen worden thuis opgehaald en een paar uur later weer teruggebracht. Intussen hebben zij het geweldig naar hun zin gehad en hebben ze hulp gekregen bij hun huiswerk, hebben ze spelletjes gedaan en wat lekkers te eten en drinken gekregen. De afsluiting bestaat elke week uit een kringgesprek en een spel met de hele groep. In de kring worden nieuwe kinderen welkom geheten, verjaardagen gevierd en gesproken over wat er in de wereld dichtbij en veraf gebeurt, met name rondom vrede en wat zij als kinderen daarvan kunnen leren en daaraan kunnen bijdragen.

Sommige kinderen hebben te maken met achterstanden op verschillende gebieden. Omdat thuis een andere taal dan Nederlands wordt gesproken, hebben ze moeilijkheden op het gebied van de taal. Maar ook op andere vlakken raken ze achter vanwege ontoereikende begeleiding en aandacht. Leer- en gedragsproblemen kunnen bij deze kinderen niet los worden gezien van de sociale, materiële en emotionele achtergrond van het kind.

In de Scholen van Vrede wordt er in een vriendschappelijke sfeer samen gediscussieerd, gespeeld, gefeest en gereisd. Er wordt ook regelmatig gewerkt aan projecten die gericht zijn op wat er in de wereld dichtbij en veraf gebeurt. Behalve huiswerkbegeleiding heeft de School van Vrede tot doel om via ontspannende activiteiten de kinderen een ruimere culturele bagage mee te geven.

De School van Vrede wordt gedragen door de jongeren. Jongeren van verschillende leeftijden nemen samen de verantwoordelijkheid op zich om wekelijks deze kansarme kinderen te begeleiden. Ze gaan de kinderen thuis ophalen, spelen met hen en helpen hen met hun huiswerk. Achteraf brengen ze de kinderen terug naar huis. Ze zijn degenen die de kinderen opvolgen en contact met de ouders en de school onderhouden.

Er zijn scholen van vrede in Amsterdam, Apeldoorn, Deventer, Roosendaal en Maastricht