Nieuw boek van Andrea Riccardi over het gebed gepresenteerd

28 oktober 2021

“Bidden leert ons zien met de ogen van God en van de arme.”

Op 25 oktober presenteerde Sant’Egidio het nieuwe boek van Andrea Riccardi Het Gebed, het Woord, het Gelaat in Nederlandse vertaling.

Tijdens de boekpresentatie vertelde de Vlaamse schrijfster Kristien Hemmerechts hoe zij zelf geraakt is door het gebed van Sant’Egidio en daardoor opnieuw betrokken raakte bij het christelijk leven. De woorden waarmee Riccardi schrijft over het gebed lijken soms erg groot voor iemand die zich op het vlak van bidden een beginner voelt, zo zei ze. Tegelijkertijd zijn de aspecten van bidden, je in nederigheid overgeven, luisteren naar het Woord van God en het kijken naar de icoon van het Gelaat voor haar overrompelend en weldadig gebleken. God ontmoeten in de stilte en in het samen bidden geeft ruimte om met meer liefde en mededogen naar de ander te kijken. En als je niet kunt bidden, zo schrijft Riccardi, begin dan met naar Hem te kijken.

Broeder Thijs Ketelaars, abt van de Sint-Adelbertabdij in Egmond, stelde vast dat het een boek is om te lezen en te herlezen, om op je in te laten werken. Door te bidden, door echt te luisteren naar het Woord van God kun je geraakt worden in je hart en je ziel. Hij stond stil bij het hoofdstuk over de stilte. Stilte kan ons verpletteren of ons verheffen. In een tijd vol stoorzenders en gebrek aan tijd, reikt het boek instrumenten aan om onze monastieke ziel te verzorgen, zodat het Woord en de stilte tot ons kunnen spreken.

Vanuit de taal van de Bijbel laat het boek volgens Rik Hoet, professor in de Bijbelse theologie, zien hoe het gebed een manier is om ons te laten bewonen door de liefde van God en de schreeuw van de lijdende en arme mens te verstaan: “Bidden leert ons zien met de ogen van God en van de arme.” Door te bidden kunnen we mensen worden die andere mensen aantrekken: een icoon van het leven zoals God zelf dat is.

Na afloop ontspon zich onder leiding van Colm Dekker van de Gemeenschap van Sant’Egidio een interessant gesprek, zowel tussen de sprekers als met de aanwezigen, over de betekenis van de stilte en van de grootse uitdrukking “Woord van God”.

 

Het Gebed, het Woord, het Gelaat is verkrijgbaar via onze website en in uw boekhandel. In het boek laat Andrea Riccardi zien, hoe bidden en lezen in het Woord van God van betekenis is voor de wereld vandaag, wanneer je begint bij het perspectief van de armste en meest gekwetste mensen. Hij put daarbij ook uit zijn eigen rijke ervaringen van de ontmoeting met de armen en de zoektocht naar vrede.

Andrea Riccardi, Het Gebed, het Woord, het Gelaat
Uitgeverij Averbode (2021)
ISBN 9789031701629

 

Andrea Riccardi is de stichter van de Gemeenschap van Sant’Egidio die zich door gebed en concrete actie inzet voor vrede en de vriendschap met wie arm en kwetsbaar is, en wordt wereldwijd beschouwd als een van de meest gezagvolle katholieke leken. Als hoogleraar Hedendaagse Geschiedenis is hij gespecialiseerd in de geschiedenis van de Kerk in de moderne en hedendaagse tijd. Vele universiteiten verleenden hem een eredoctoraat vanwege zijn inzet voor vrede en dialoog. In 2009 ontving hij de prestigieuze Karelsprijs. Riccardi schreef talloze boeken. Zijn boek Het Gebed, het Woord, het Gelaat biedt ook voor mensen die daar minder vertrouwd mee zijn een inspirerend perspectief om de betekenis van bidden en lezen in de Bijbel te begrijpen.

Galerij