Ontmoeting centraal bij Werelddag van migranten en vluchtelingen

1 augustus 2021

Sant’Egidio organiseert op zater­dag 25 sep­tem­ber 2021 een bij­zon­dere dag in de Mozes en Aäron­kerk in hartje Am­ster­dam. De bijeenkomst staat in het teken van de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen met als thema: ‘Naar een steeds groter wij’. Het is de oproep van paus Franciscus tot ver­bon­den­heid en broe­der­schap, als één familie.

Een uniek inhou­de­lijk pro­gram­ma wordt afgewisseld met muzikale bijdragen. Vluchtelingen en andere nieuwkomers leveren een actieve bijdrage aan het pro­gram­ma. De ont­moe­ting staat centraal, ook in een ge­za­men­lijke lunch waar­mee de bij­een­komst wordt afgesloten.

Mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haar­lem-Am­ster­dam zal deze speciale bij­een­komst openen. Hij pleit al jaren voor een grotere inzet voor een meer recht­vaar­dige wereld.

Organisatie: Sant’Egidio, Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, Cordaid en Vas­ten­ac­tie

Lees verder

ontvangst vanaf 10 uur
start programma: 10.30 uur
aanmelden: caritas@bisdomhaarlem-amsterdam.nl of info@santegidio.nl