Opnieuw tragedie voor de kust van Libië. Onze oproep en gebeden om meer menselijkheid

25 april 2021

Te beginnen op 26 april in de basiliek van Santa Maria in Trastevere in Rome houdt Sant’Egidio in heel Europa vele avondgebeden om de slachtoffers te gedenken van de laatste scheepsramp voor de kust van Libië.  Geconfronteerd met de zoveelste tragedie op zee voelen wij de plicht om onze stem te verheffen en te bidden dat ons continent niet langer onverschilligheid is, maar trouw aan haar humanitaire waarden en de verdediging van de rechten van de mens.

Voor de kust van Libië heeft zich een nieuwe migratietragedie afgespeeld, waarbij het aantal slachtoffers door sommige ngo’s op meer dan honderd wordt geschat. De Gemeenschap van Sant’Egidio betuigt in de eerste plaats haar medeleven met de families van de migranten, die vanaf het moment van hun vertrek te lijden hebben gehad van mishandelingen, tot hun tragische lot in de wateren van de Middellandse Zee.

Wij pleiten voor een vernieuwd gevoel van medelijden tegenover dit tragische nieuws, dat in deze moeilijke tijd van pandemie naar de achtergrond dreigt te verdwijnen.
Sant’Egidio doet een oproep aan de autoriteiten die de op drift geraakte geïmproviseerde boot hadden kunnen proberen te redden  (gezien het feit dat er reeds woensdag berichten over het vaartuig in nood zijn binnengekomen) om de redding op zee van mensen wier leven in gevaar is, te waarborgen.

Er moet zo spoedig mogelijk worden gereageerd op de vraag om hulp van migranten op doorreis naar Europa, met name van degenen die zich momenteel in Libië bevinden, met langetermijnprojecten die erop gericht zijn detentiecentra leeg te maken, de situatie van individuele personen te onderzoeken en legale routes naar veiligheid, zoals humanitaire corridors, mogelijk te maken. Tegelijkertijd moet in de landen van herkomst een leefbare toekomst opgebouwd worden, vooral voor jongeren, met de steun van de Europese Unie.

Gebeden:

Rome: maandag 26 april 19.30 uur online

Amsterdam: dinsdag 27 april 20.00 uur  Mozes en Aäronkerk

Een overzicht van alle gebeden vindt u op de internationale website van Sant’Egidio