Wet op de privacy

Stichting Sant’Egidio Nederland heeft een privacyverklaring opgesteld en een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld.

Privacyverklaring

Via deze link kunt u de Privacyverklaring inzien en downloaden.

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Functionaris voor de Gegevensbescherming van Stichting Sant’Egidio Nederland is:

Corine van der Loos
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
tel: 020 233 15 22
e-mail: corine.vanderloos@santegidio.nl