Sri Lanka: Verdriet om de aanslagen op Eerste Paasdag

21 april 2019

21 APRIL 2019 – SRI LANKA

De Gemeenschap van Sant’Egidio drukt haar medeleven uit en omarmt het volk en de katholieke kerk van Sri Lanka, dat gedrenkt is in bloed door de zware aanslagen met honderden doden tot gevolg. Ze hoopt dat de hulpverleners erin zullen slagen de levens van vele gewonden te redden. De Gemeenschap veroordeelt met de meest sterke bewoordingen dat moorddadige netwerken opgezet worden om onschuldigen te treffen, die weerloos zijn in gebed. Het is blind geweld dat als enige doel heeft terreur te zaaien en de samenleving te ondermijnen.

Extra pijnlijk is de keuze om christenen juist tijdens het Paasfeest te treffen, het belangrijkste feest van het jaar, en in kerken die ook bezocht worden door moslims en boeddhisten en waar een geest van vredig samenleven heerst tussen de gelovigen van verschillende religies. Vreedzaam samenleven blijft de beste reactie op degenen die haat en verdeling proberen te zaaien. Laten we Sri Lanka en de christenen niet in de steek laten en met alle kerken en religies onze solidariteit tonen door alle mogelijke wegen te bewandelen van verzoening en vrede.