Op deze pagina worden documenten van de Stichting Sant’Egidio Apeldoorn gepubliceerd.

Statutaire naam
Stichting Sant’Egidio Apeldoorn, opgericht op 20 november 2015

Adres
Stationsstraat 13
7311 NL Apeldoorn
www.santegidio.nl
Telefoon:  06-16912727

RSIN en KvK
RSIN nummer: 855764855
KvK nummer: 64656349

Doelstelling
De stichting heeft ten doel de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland, in het bijzonder in de regio Apeldoorn als in het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap van Sant’Egidio wordt beleefd.

Hoofdlijnen beleidsplan
Kenmerkend voor de werkwijze van de Stichting Sant’Egidio Apeldoorn is het samengaan van gebed en inzet, en vooral de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, verbonden aan de wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio: gratis warme maaltijden voor daklozen en noodlijdenden aan de Franciscustafel, naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren, ondersteuning van ouderen in kansarme stadswijken en ondersteuning van vluchtelingen op het vlak van taalschool en opvang.

De stichting zal de komende jaren haar activiteiten in Apeldoorn uitbreiden door groei te bevorderen van de activiteiten (nieuwe activiteiten opstarten en via bestaande activiteiten meer noodlijdenden bereiken) en van het aantal vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

Bestuurssamenstelling
Ronaldus Geurt Theresia Dashorst (voorzitter)
Maria Johanna Henrica Schipper -Veldkamp (secretaris)
Wilhelmina Johanna Tijssen (penningmeester)
Paulus Johannes Gerardus van den Berg (algemeen bestuurslid)
Dirk van der Goten (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid
De stichting beoogt een algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk, bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitvoering van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Belangrijkste activiteiten

Kinderen en jongeren
In Apeldoorn zijn enkele jongeren in 2015 begonnen met de School van Vrede. Doel: kinderen uit kansarme wijken meer kansen bieden door huiswerkbegeleiding, vredesopvoeding, ontspannende activiteiten en vriendschap. Op woensdagmiddag komen kansarme kinderen direct na school naar de School van Vrede in het gebouw van de Kledingbank in de wijk Zuid. We lunchen samen met de kinderen. Na de lunch gaan we huiswerk maken, we zingen een lied, knutselen en eindigen met heerlijk spelen. Veel  gezinnen van diverse achtergronden komen naar de kledingbank en weten de weg te vinden naar de School van Vrede waar zij elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en zo bouwen aan een wereld van vrede. Wekelijks ontvangt de School van Vrede in Apeldoorn zes kinderen.

Ouderen
De jongeren van Sant’Egidio in Apeldoorn hebben een woonzorgcentrum geadopteerd en verzorgen daar regelmatig een middagprogramma. Doel: menselijke nabijheid brengen in het dagelijks leven van de bejaarden. Na een actief moment met spelletjes, liederen en gesprekken over levenservaringen wordt de middag afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, met als hoogtepunt van het jaar een pannenkoekenparty.
In het woonzorgcentrum waar ouderen worden bezocht, proberen de vrijwilligers eenzaamheid van mensen te verlichten, de bewoners met elkaar in contact te brengen en zo de sfeer van samenleven in de instelling te verbeteren. In de zomer gaan de jongeren wandelen met de ouderen in de tuin en de omgeving. Bij deze ontmoetingen zijn mooie vriendschappen gegroeid tussen de jongeren en de oudere bewoners van het woonzorgcentrum. Ook de vluchtelingen uit Syrië helpen steeds meer bij de activiteiten voor ouderen, waarbij de jongeren de Nederlandse taal kunnen beoefenen en de ouderen meer begrip krijgen voor de situatie van de vluchtelingen.
Met Pasen en Kerst worden er in het woonzorgcentrum en in andere verzorgingstehuizen bij diverse ouderen attenties bezorgd. Tevens organiseren we in het huis van Sant’Egidio op deze dagen een geheel verzorgde lunch, waar ouderen, gehandicapten, jonge vrijwilligers en vluchtelingen elkaar ontmoetten in een ontspannen sfeer tijdens de gezellige maaltijd.

Daklozen
Franciscustafel.
De Franciscustafel is een gastvrije plek, een restaurant, waar elke maandag dak- en thuislozen welkom zijn voor een lekkere warme maaltijd. De Franciscustafel in Apeldoorn ontvangt elke maandagavond tussen de veertig en vijftig gasten die in een gezellige gastvrije sfeer genieten van een driegangen menu. Voornoemde maaltijden worden tot op heden verzorgt door praktijkschool De Boog . In 2017 werden 1800 maaltijden aan de Franciscustafel geserveerd.

Bakfiets.
Vrijwilligers bezoeken structureel de dak en thuislozen in de straten van Apeldoorn.
Het straatteam gaat sinds 2009 wekelijks op pad met de bakfiets om de daklozen op te zoeken. Het is een vertrouwd beeld in Apeldoorn; de bakfiets, gevuld met koffie, thee, chocolademelk, broodjes en de drie mensen in gele hesjes . Het contact met de dak- en thuislozen is van groot belang voor de vrijwilligers. Er is aandacht voor de noodlijdende.
In de wintermaanden is er zelfgemaakte maaltijdsoep voor de mensen die vrijwilligers tegenkomen op verschillende plaatsen in de stad. In de zomermaanden worden mensen getrakteerd op vers fruit. In 2017 werden in Apeldoorn 2250 kommen soep of bakjes fruit, 2250 koppen koffie, warme chocolademelk en thee en 1080 pakketjes brood uitgedeeld op straat.
De doelgroep wordt vooral gevormd door dak- en thuislozen, voornamelijk degenen die in het centrum van de stad verblijven. De verhouding tussen Nederlanders en mensen afkomstig van andere (al dan niet Europese) landen is vrij evenwichtig. Doel: een antwoord bieden op de grote nood van dak- en thuislozen aan voedsel en aandacht. Behalve gratis maaltijden, staan menselijke nabijheid, luisterbereidheid en respect, centraal. Door de vriendschappen die de vrijwilligers van de stichting door de jaren heen opbouwen met de gasten van de Franciscustafel, lukt het om hun vertrouwen te winnen en hen steeds opnieuw moed te geven. De therapeutische kracht schuilt hierin dat ze nooit worden opgegeven. De belangrijkste troef van de Franciscustafel is “gratis vriendschap” en de vastberadenheid om een mens in moeilijkheden nooit op te geven!

Zwerfjongeren
Een belangrijke groep vrienden op straat vormen in Apeldoorn de zwerfjongeren. Zij zijn in het straatbeeld onzichtbaar, omdat zij veelal zwerven tussen het logeerbed van de een en de slaapbank van de ander. Voor hen wordt iedere maand een maaltijd georganiseerd, waarbij de jongeren zelf koken en gezamenlijk deze maaltijd gebruiken in de huiselijke sfeer van inloophuis De Herberg. Dit is een zeer belangrijke activiteit, waar zij met grote trouw naar toe komen. Op “deze plek” voelen ze zich gezien en gewaardeerd.

Kledingbank
De kledingbank in Apeldoorn is in 2011 ontstaan als een plek, waar niet alleen de kleding, maar ook de ontmoeting centraal staan. In de loop der jaren werd steeds duidelijker dat zowel de mensen die kleding komen uitzoeken als degenen die het komen brengen behoefte hebben aan contact.
In 2017 ontving de kledingbank 4400 gasten, waarvan 2800 volwassenen en 1600 kinderen. Bij deze aantallen zijn niet inbegrepen de mensen die hun kleding en linnengoed komen  brengen om die een nieuwe bestemming te geven.
Er wordt wekelijks intensief gewerkt, door veertig vrijwilligers en leerlingen die er hun maatschappelijke stage doen. De werkzaamheden bestaan uit: kleding sorteren, kleding strijken, kleding ophangen in de winkel, kortom kleding een waardig aanzien geven. De kledingbank  is geopend op: maandagochtend, woensdagochtend en zaterdag de gehele dag De gasten zijn dan van harte welkom.

Koffie inloop
Sinds zomer 2017 is elke maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur, in de koffiekamer van de Kledingbank een koffie inloop gestart voor de bewoners in de wijk Zuid. Tijdens deze inloop wordt er met een kopje koffie of thee gezellig gepraat en zijn de gasten bezig met kaarten maken of een spelletje doen. Iedereen van harte welkom.

Naaiatelier
In de kledingbank is op maandagmiddag van 12.00 tot 15.00 een naaiatelier gestart. Vrouwen uit Irak en Syrië zijn actief om kleding te verstellen voor gasten van de kledingbank. Daarnaast hebben zij ook kerstkussens, schorten en tassen gemaakt om geld in te zamelen voor de kledingbank. De mensen uit de wijk, rondom de kledingbank, weten steeds meer de weg te vinden naar het naaiatelier voor eenvoudig verstelwerk.

Vredeswerk
Voor Sant’Egidio is het samenleven van mensen met een verschillende achtergronden een belangrijk aandachtspunt. Doel: mensen leren omgaan met de globalisering. Vanuit aandacht en concrete hulp voor migranten en nieuwkomers, brengt Sant’Egidio een dialoog op gang en bouwt aan een cultuur van ontmoeting en samenleven. In de droom van vreedzaam samenleven steekt Sant’Egidio veel energie. Er zijn ontmoetingen met de andere christelijke kerken (oecumene), het jodendom en de islam. In 2017 organiseerde Sant’Egidio de jaarlijkse driedaagse internationale interreligieuze vredesontmoeting in Münster en Osnabrück met de titel ‘Paths of Peace’. De opening werd verricht door Bondskanselier Angela Merkel. Vanuit Nederland nam een flink aantal mensen deel aan deze bijzondere ontmoeting.
In Apeldoorn wordt sinds 2014, net als in veel andere steden in de wereld, op 1 januari, de internationale dag van de vrede, een vredeswandeling gehouden. Ongeveer tweehonderd mensen lopen met fakkels en borden van de landen waar oorlog of strijd is, tevens lopen ze met borden , voorzien van het woord vrede,  in verschillende talen. Ze lopen op de eerste dag van het jaar door het centrum van Apeldoorn. De route begrint bij het gemeentehuis en gaat via de synagoge en de moskee naar de kerk. Schouder aan schouder, broeders en zusters die een gebaar maken voor de vrede. Indrukwekkend om zo samen, eensgezind, de hoop levend te houden; vrede is altijd mogelijk.

Herdenking van de martelaren
Evenals voorgaande jaren werd in de week vóór de Goede Week in de Onze Lieve Vrouwekerk in Apeldoorn een oecumenische gebedsdienst gehouden voor de martelaren. Ook in deze tijd worden mensen omwille van het christelijk geloof gedood. De Gemeenschap vraagt hier aandacht voor en gedenkt hen samen met de andere christelijke kerken. Met name gedenken we mensen uit het Midden-Oosten, daar worden zovele mensen omwille van hun standvastig geloof, gedood. Voorgangers in het gebed waren onder andere Mor Polycarpus van de Syrisch-orthodoxe kerk en Mgr. Hoogenboom van de rooms-katholieke kerk. Ook hoogwaardigheidsbekleders van Koptische Kerk, Russisch Orthodoxe kerk, Syrisch Katholieke Kerk, Protestantse Kerk, Oud Katholieke Kerk en Church of England gingen mede voor.

Conferentie tegen de doodstraf
Op 1 december 2017 organiseerde Sant’Egidio in het Academiegebouw in Utrecht een conferentie tegen de doodstraf met een lezing door Marietta Jaeger. Zij koos ervoor om te strijden tegen de doodstraf voor een psychiatrische patiënt die haar 7-jarige dochter ontvoerd en vermoord had.

Bereikte prestaties met activiteiten ten opzichte van nagestreefde activiteiten

Sant’Egidio Nederland heeft in 2017 alle activiteiten die in 2015 opgebouwd waren, voortgezet, waarbij de inzet voor de vluchtelingen en voor de daklozen gegroeid zijn.

Bedrijfsvoering

De huidige bemensing van de stichting bestaat uit ongeveer tachtig personen. Te weten, vijf bestuursleden en talrijke vrijwilligers, samen zijn ze betrokken bij de activiteiten. De taken zijn gericht op het optimaal functioneren van de stichting en omvatten ondersteuning op het terrein van administratie, boekhouding, beheer van gebouwen, publiciteit en fondsenwerving. Het bestuur heeft de leiding, is verantwoordelijk voor de beleidslijnen, de financiën, de gebouwen en de samenwerkingsverbanden met burgerlijke en kerkelijke overheden en verwante organisaties. De vrijwilligers zorgen voor de goede uitvoering van de statutaire activiteiten en de uitbouw daarvan.

De bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Sant’Egidio Apeldoorn zijn allen vrijwillige medewerkers en ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbare tot het werk van de Stichting Sant’Egidio Apeldoorn.

Toekomstgerichte informatie

De komende jaren zullen gebruikt worden om de activiteiten te verankeren en uit te bouwen. Dit betekent werken aan de band met de vrijwilligers, versterking van de activiteiten, uitbreiding van bereikte doelgroepen, versteviging van banden met andere organisaties en kerkelijke en burgerlijke overheden en werken aan een stevige financiële basis. De doelstellingen van de Stichting blijven ongewijzigd.

Nadere informatie is te vinden op de website onder Jaarverslag van de Stichting Sant’Egidio.

Jaarrekening Sant’Egidio Apeldoorn 2016

Jaarrekening Sant’Egidio Apeldoorn 2017

Jaarrekening Sant’Egidio Apeldoorn 2018