Stichting Sant’Egidio Apeldoorn

SVV-Merksem-620x320
Lichtmis-LO-e1536923264136-620x320
DSC00341-620x320

Stichting Sant’Egidio Apeldoorn omvat de activiteiten van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Apeldoorn, waaronder:

  • De Franciscustafel, het restaurant voor daklozen
  • Het straatteam voor daklozen in Apeldoorn
  • Bezoek aan ouderen
  • Kledingbank

Bestuursverslag

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland, in het bijzonder in de regio Apeldoorn als in het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap van Sant’Egidio wordt beleefd.

Hoofdlijnen beleidsplan

Kenmerkend voor de werkwijze van de Stichting Sant’Egidio Apeldoorn is het samengaan van gebed en inzet, en vooral de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, verbonden aan de wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio: gratis warme maaltijden voor daklozen en noodlijdenden aan de Franciscustafel, naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren, ondersteuning van ouderen in kansarme stadswijken en ondersteuning van vluchtelingen op het vlak van taalschool en opvang.

De stichting zal de komende jaren haar activiteiten in Apeldoorn uitbreiden door groei te bevorderen van de activiteiten (nieuwe activiteiten opstarten en via bestaande activiteiten meer noodlijdenden bereiken) en van het aantal vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

Bestuurssamenstelling

Ronaldus Geurt Theresia Dashorst (voorzitter)
Maria Johanna Henrica Schipper -Veldkamp (secretaris)
Wilhelmina Johanna Tijssen (penningmeester)
Paulus Johannes Gerardus van den Berg (algemeen bestuurslid)
Dirk van der Goten (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid

De stichting beoogt een algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk, bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitvoering van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Belangrijkste activiteiten

Het jaar 2020 schetst een beeld van de inzet van de vele vrijwilligers die zich actief hebben ingezet voor vluchtelingen, dak- en thuislozen, ouderen, kinderen en de vrede.

Het jaar begon net als voorgaande jaren met een vredeswandeling in het centrum van Apeldoorn met de gebruikelijke route van Gemeentehuis, via Synagoge, Moskee naar de Kerk voor een slotbijeenkomst waar dit jaar de voorzitter van Stichting Bevrijding ’45 sprak. De inzet voor de vrede is het hele jaar voortgezet in het gebed voor de Vrede dat we elke maand houden in de kerk.

De School van de Vrede is ook dit jaar verder gegaan als de Generatietuin, waarbij kinderen van de basisschool samen met ouderen uit de wijk groente en bloemen verbouwen.

De Kledingbank heeft dit jaar wederom mensen in financiële problemen kunnen helpen aan gratis kleding. Voor gezinnen in armoede geeft deze ondersteuning weer wat lucht. Wij hebben ook dit jaar voor de kinderen financiële steun gekregen van de Stichting Meisjesweeshuis daardoor is het mogelijk om nieuw ondergoed, jassen en andere kleding voor de kinderen te kopen.

De koffieontmoeting is voortgezet voor ouderen uit de wijk en het maken van kaarten voor de bezoekgroepen. In de wachtruimte van de Kledingbank is een Boekenbank gestart, waar veel mensen dankbaar gebruik van maken. Door de veiligheidsmaatregelen van Covid-19 is de Kledingbank vanaf 19 maart dicht geweest. Na 11 mei konden we weer beperkt opengaan voor alleen cliënten van de Voedeslbank en later voor alle cliënten die door (hulp)instanties werden doorverwezen. De koffie-ontmoeting en het maken van kaarten kon helaas niet meer worden opgepakt.

Aan het eind van het jaar hebben wij met een compensatieregeling van de Gemeente Apeldoorn en grote giften het pand van de Kledingbank kunnen kopen en hierdoor is het mogelijk om voor onze gasten continuïteit in onze dienst aan te blijven bieden.

Het daklozen restaurant ‘De Franciscustafel’ op maandagmiddag is door de Covid maatregelen vanaf maart gestopt met binnen de maaltijden te serveren. Wel zijn we de hele periode open gebleven en overgegaan tot uitgifte van warme maaltijden aan de deur. In deze tijd, waarin veel voorzieningen gesloten waren, hebben wij een stijging gezien van de gasten die voor een maaltijd kwamen. Het Straatteam, dat elke vrijdag op pad gaat met de bakfiets om soep, brood, koffie, thee en chocolademelk te brengen is ook tijdens de Covid beperkingen door blijven gaan met het bedienen van vele dak- en thuisloze gasten. Wel met in acht nemen van de veiligeheidsmaatregelen. In de zomer is de keuken aangepast voor het bereiden van maaltijd voor grote groepen.

Met de zwerfjongeren is afgelopen jaar weer de maandelijkse maaltijd opgepakt en voor Kerstmis is een Pizzaparty georganiseerd met jongeren van verschillende organisaties, als afsluiting kregen de jongeren een kerstpakket met een tegoedbon.

Voor de ouderen hebben wij ons ingezet door elke maand een gezellige zondagmiddag te verzorgen in het woon- zorgcentrum Saint Marie, hierbij werden verschillende jongeren betrokken, wat de ouderen erg waardeerden. Helaas moesten we de activiteiten ook door de coronamaatregelen stoppen vanaf half maart.

Wij zijn ook dit jaar gezegend met giften van vrienden van de Gemeenschap en de ruimhartige steun van velen en voldoende enthousiaste vrijwilligers om aan de vragen te kunnen voldoen van onze medemensen in armoede. Hiervoor vinden wij elke week op vrijdagavond de inspiratie in ons gebed, waarin wij lezen uit de Schrift.

Het afgelopen jaar in het geheel overziende mogen wij concluderen dat we met een voltallig bestuur, een enthousiast vrijwilligerskader en een stabiele financiële basis dankbaar door kunnen gaan met onze inzet voor de armen.

Bedrijfsvoering

2020 is ondanks de Covid 19 wederom een stabiel jaar geworden. De inkomsten blijven voor een groot deel afhankelijk van grote en kleine bijdragen van particulieren en instanties. Wij zijn dan ook alle gulle gevers heel dankbaar dat wij dankzij deze bijdragen in staat zijn om zoveel mensen te helpen/bij te staan. In 2020 hebben wij ook enkele grotere giften ontvangen. Met deze giften en de compensatieregeling van de Gemeente zijn we er eindelijk in geslaagd het gebouw van de kledingbank te kopen en ook is de verbouwing van de keuken in het Parochiehuis uitgevoerd.

Aan de uitgaven kant zien wij een stijging, dit heeft mede te maken met de verbouwing van de keuken in het Parochiehuis en de aankoop van het pand van de kledingbank. We worden nog steeds geholpen in de vorm van natura. In het klein zijn het vooral onze vrijwilligers die niet alleen tijd maar ook soep, toetjes, fruit en brood beschikbaar stellen om uit te delen. In het groot ontvangen wij de maaltijden voor de Kerstmaaltijd met de jongeren en de daklozen en de inhoud van vele Kerstpakketten.

En om af te sluiten: helemaal onbetaalbaar zijn de vele handen die beschikbaar worden gesteld bij al onze activiteiten.

Toekomstgerichte informatie

Ook voor 2021 hebben we heel veel ambities voor de Kledingbank, de Franciscustafel en onze andere activiteiten. Nu we het pand van de Kledingbank hebben aangekocht kunnen we daar investeren in o.a. een ventilatiesysteem.
In 2021 gaan we verder met de generatietuin. De generatietuin is voor vele kinderen en volwassenen een mooie leertuin om te ervaren wat de natuur kan geven, ook hier zullen we verder in investeren. Maar ook het verder realiseren van de boekenbank staat op de planning.

Gegevens

Stichting Sant’Egidio Apeldoorn, opgericht op 20 november 2015
Stationsstraat 13
7311 NL Apeldoorn
tel:  06-16912727

RSIN nummer: 855764855
KvK nummer: 64656349

Giften

Rekeningnummer:
ING Bank NV – IBAN:  NL81 INGB 0006 7476 28 – BIC: INGBNL2A