Stichting Sant’Egidio Apeldoorn

SVV-Merksem-620x320
Lichtmis-LO-e1536923264136-620x320
DSC00341-620x320

Stichting Sant’Egidio Apeldoorn omvat de activiteiten van de Gemeenschap van Sant’Egidio in Apeldoorn, waaronder:

  • De Franciscustafel, het restaurant voor daklozen
  • Het straatteam voor daklozen in Apeldoorn
  • Bezoek aan ouderen
  • Kledingbank

Bestuursverslag

Doelstelling

De stichting heeft ten doel de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland, in het bijzonder in de regio Apeldoorn als in het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap van Sant’Egidio wordt beleefd.

Hoofdlijnen beleidsplan

Kenmerkend voor de werkwijze van de Stichting Sant’Egidio Apeldoorn is het samengaan van gebed en inzet, en vooral de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, verbonden aan de wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio: gratis warme maaltijden voor daklozen en noodlijdenden aan de Franciscustafel, naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren, ondersteuning van ouderen in kansarme stadswijken en ondersteuning van vluchtelingen op het vlak van taalschool en opvang.

De stichting zal de komende jaren haar activiteiten in Apeldoorn uitbreiden door groei te bevorderen van de activiteiten (nieuwe activiteiten opstarten en via bestaande activiteiten meer noodlijdenden bereiken) en van het aantal vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

Bestuurssamenstelling

Ronaldus Geurt Theresia Dashorst (voorzitter)
Maria Johanna Henrica Schipper -Veldkamp (secretaris)
Wilhelmina Johanna Tijssen (penningmeester)
Paulus Johannes Gerardus van den Berg (algemeen bestuurslid)
Dirk van der Goten (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid

De stichting beoogt een algemeen nut. De stichting heeft geen winstoogmerk, bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitvoering van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Belangrijkste activiteiten

2019 begon net als voorgaande jaren met een vredeswandeling in het centrum van Apeldoorn met de gebruikelijke route van Gemeentehuis, via Synagoge, Moskee naar de Kerk voor een slotbijeenkomst waar dit jaar Jan Terlouw sprak. De inzet voor de vrede is het hele jaar voortgezet in het gebed voor de Vrede dat we elke maand houden in de kerk.

De School van de Vrede is verder gegaan als de Generatietuin, waarbij kinderen van de basisschool samen met ouderen uit de wijk groente en bloemen verbouwen.

De stappen om tot de aankoop van het pand van de Kledingbank te komen, om continuïteit voor onze gasten te realiseren, gaan gestaag verder. De Kledingbank heeft dit jaar wederom meer mensen in financiële problemen kunnen helpen aan gratis kleding. Ook is hierbij het aantal kinderen toegenomen. Wij hebben voor de kinderen financiële steun gekregen van de Stichting Meisjesweeshuis wat het mogelijk maakt om nieuw ondergoed, jassen en andere kleding voor de kinderen te kopen.
De koffieontmoeting is voortgezet voor ouderen uit de wijk en het maken van kaarten voor de bezoekgroepen. In de wachtruimte van de Kledingbank is een Boekenbank gestart, waar veel mensen dankbaar gebruik van maken.

Met het daklozen restaurant ‘De Franciscustafel’ op maandagmiddag en het Straatteam, dat elke vrijdag op pad gaat met de bakfiets om soep, brood, koffie, thee en chocolademelk te brengen naar mensen van de straat, bedienen wij vele dak- en thuisloze gasten. Wij zijn in constructief gesprek met de parochie over de verbouwing van de keuken.
Met de zwerfjongeren is afgelopen jaar weer de maandelijkse maaltijd opgepakt en voor Kerstmis is een Pizzaparty georganiseerd met jongeren van verschillende organisaties, als afsluiting kregen 60 jongeren een kerstpakket met een HEMA bon.

Voor de ouderen hebben wij ons ingezet door elke maand een gezellige zondagmiddag te verzorgen in het woon- zorgcentrum Saint Marie, hierbij worden verschillende jongeren betrokken, wat de ouderen erg waarderen.

Wij zijn ook dit jaar gezegend met giften van vrienden van de Gemeenschap en de ruimhartige steun van velen en voldoende enthousiaste vrijwilligers om aan de vragen te kunnen voldoen van onze medemensen in armoede. Hiervoor vinden wij elke week op vrijdagavond de inspiratie in ons gebed, waarin wij lezen uit de Schrift.

Het afgelopen jaar in het geheel overziende mogen wij concluderen dat we met een voltallig bestuur, een enthousiast vrijwilligerskader en een stabiele financiële basis dankbaar door kunnen gaan met onze inzet voor de armen.

Bedrijfsvoering

De huidige bemensing van de stichting bestaat uit ongeveer tachtig personen. Te weten, vijf bestuursleden en talrijke vrijwilligers, samen zijn ze betrokken bij de activiteiten. De taken zijn gericht op het optimaal functioneren van de stichting en omvatten ondersteuning op het terrein van administratie, boekhouding, beheer van gebouwen, publiciteit en fondsenwerving. Het bestuur heeft de leiding, is verantwoordelijk voor de beleidslijnen, de financiën, de gebouwen en de samenwerkingsverbanden met burgerlijke en kerkelijke overheden en verwante organisaties. De vrijwilligers zorgen voor de goede uitvoering van de statutaire activiteiten en de uitbouw daarvan.

De bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Sant’Egidio Apeldoorn zijn allen vrijwillige medewerkers en ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbare tot het werk van de Stichting Sant’Egidio Apeldoorn.

Toekomstgerichte informatie

Ook voor 2020 hebben we heel veel ambities voor de kledingbank, de Franciscustafel en onze andere activiteiten. In 2020 verwachten we de aankoop van de kledingbank af te ronden. Dit brengt naast het aankoopbedrag ook extra uitgaven met zich mee maar daar zijn we op voorbereid.
In 2019 hebben we de eerste aanzet gemaakt in de aanleg van een generatietuin, dit willen we graag in 2020 verder uitbereiden om een mooie leertuin voor kinderen te maken. In 2020 wordt ook een start gemaakt met de verbouwing van de keuken in het Parochiehuis. Een nieuwe ruimere keuken maakt het mogelijk om meer zelf te koken i.p.v. met regelmaat gebruik te moeten maken van een cateraar.

Gegevens

Stichting Sant’Egidio Apeldoorn, opgericht op 20 november 2015
Stationsstraat 13
7311 NL Apeldoorn
tel:  06-16912727

RSIN nummer: 855764855
KvK nummer: 64656349

Giften

Rekeningnummer:
ING Bank NV – IBAN:  NL81 INGB 0006 7476 28 – BIC: INGBNL2A