Stichting Sant’Egidio Nederland

SVV-Merksem-620x320
Lichtmis-LO-e1536923264136-620x320
DSC00341-620x320

Stichting Sant’Egidio Nederland vertegenwoordigt de activiteiten van de Gemeenschap van Sant’Egidio in verschillende Nederlandse steden, o.a. in Amsterdam, Roosendaal en Utrecht. De activiteiten in Apeldoorn vallen sinds 2015 onder de zelfstandige stichting Sant’Egidio Apeldoorn.

Sant’Egidio Nederland organiseert onder meer:

  • De Franciscustafel, het restaurant voor daklozen
  • Bezoek aan ouderen
  • Scholen van Vrede voor basischoolkinderen
  • Nabijheid aan migranten met en zonder papieren

Bestuursverslag 2020

Algemeen

De Stichting Sant’Egidio Nederland, opgericht op 28 november 1997, is actief in verschillende Nederlandse steden, o.a. in Amsterdam, Roosendaal en Utrecht. Overal waar de stichting aanwezig is wordt ernaar gestreefd dat de aanwezigheid in de stad zowel een spirituele (gebed en eucharistie) als diaconale (werken voor de armen) dimensie krijgt.
De activiteiten in Apeldoorn vallen sinds 20 november 2015 onder de zelfstandige stichting Sant’Egidio Apeldoorn.

Missie, visie en beleid

De stichting heeft als doel: de behoeftigen en noodlijdenden bij te staan op materieel, cultureel, sociaal, humaan en gezondheidsvlak, dit zowel in Nederland als in het buitenland, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting zal dit doel trachten te verwezenlijken in de geest van vriendschap en solidariteit tussen de volkeren en tussen armen en rijken zoals die door de Gemeenschap van Sant’Egidio (Comunità di Sant’Egidio) wordt beleefd.

De stichting zal de komende jaren haar activiteiten in Nederland uitbreiden door groei te bevorderen van de activiteiten (nieuwe activiteiten opstarten en via bestaande activiteiten meer noodlijdenden bereiken) en van het aantal vrijwilligers betrokken bij de activiteiten.

Samenstelling bestuur

Bestuursleden vanaf 1 juli 2020:
Hilde Jozefa Francisca Kieboom, voorzitter
Claudio Mario Betti, lid
Colmcille Maria Patrick Dekker, penningmeester
Olivier John Marie Lins, secretaris
Henderikus Theodorus Maria Pieper, lid
Dirk van der Goten, lid
Henrik Daniel J Hoet, lid

Activiteiten en gerealiseerde prestaties

Kenmerkend voor de werkwijze van de Stichting Sant’Egidio Nederland is het samengaan van gebed en inzet, en vooral de onbezoldigde inzet van vrijwilligers, verbonden aan de wereldwijde Gemeenschap van Sant’Egidio: gratis warme maaltijden voor daklozen en noodlijdenden aan de Franciscustafel in Amsterdam en naschoolse begeleiding van kinderen en jongeren in Amsterdam en Deventer, opvang en begeleiding voor migranten en ondersteuning van ouderen in kansarme stadswijken.

Belangrijkste activiteiten in 2020

Het jaar 2020 werd sterk getekend door de corona-pandemie, die de zwakste en meest kwetsbare mensen het sterkste trof. Ouderen vereenzaamden nog meer, nu de mogelijkheden tot bezoek werden beperkt. En de oproep ‘blijf thuis’ klonk cynisch voor hen die geen dak boven het hoofd hebben. Door de maatregelen zagen heel wat sociale instellingen zich genoodzaakt hun deuren te sluiten. Sant’Egidio Nederland heeft met inachtneming van alle maatregelen het hele jaar de activiteiten met de armen in de stad kunnen voortzetten.

Kinderen en jongeren

In de School van Vrede wordt huiswerk gemaakt, samen gesproken, gezongen en gespeeld. In het kringgesprek wordt gesproken over thema’s als vreedzaam samenleven, wereldvrede, oog hebben voor hulpbehoevenden en aandacht voor het milieu. Doel: kinderen uit kansarme wijken meer kansen bieden door huiswerkbegeleiding, vredesopvoeding, ontspannende activiteiten en vriendschap. De School van Vrede wordt volledig gedragen door de jongeren die de kinderen begeleiden.

In Amsterdam zijn enkele jongeren in 2014 begonnen met de School van Vrede. Toen dit na de zomer weer mogelijk was, startten jongeren opnieuw de School van Vrede, tot grote vreugde van de kinderen. Ook is sinds 2019 een School van Vrede gestart in Deventer, in een mooi lokaal met sportterrein in een minder kansrijke buurt, financieel gesteund door plaatselijke bedrijven. Ook in Roosendaal is een School van Vrede.

Sinds 2017 is de jongerenbeweging van Sant’Egidio Youth for Peace ook actief in Nederland. Enkele keren per jaar worden activiteiten georganiseerd met jongeren tussen 15 en 25 jaar. Een keer per jaar is er een grote Europese bijeenkomst. De jaarlijkse Europese jongerenontmoeting, waar jongeren uit heel Europa met elkaar spreken over de bijdrage die jongeren kunnen leveren aan de toekomst van Europa en aan de vrede, kon in 2020 niet plaatsvinden. De volgende Europese Jongerenontmoeting zal plaatsvinden in 2022 in Amsterdam.

Ouderen

Vrijwilligers van de stichting brengen wekelijks een bezoek aan ouderen in verschillende woonzorgcentra in Amsterdam en sinds 2019 ook in Utrecht. In Roosendaal worden ouderen bezocht in de wijk. In totaal werden honderd ouderen regelmatig bezocht. Waar dat door de coronamaatregelen niet mogelijk was, werd het contact met raambezoeken, per telefoon, met kaartjes, stoepkrijttekeningen op straat en een draaiorgel in de tuin gecontinueerd.

Doel: menselijke nabijheid brengen in het dagelijks leven van de ouderen. De Stichting wil eenzaamheid van mensen verlichten, de bewoners met elkaar in contact brengen en zo de sfeer van samenleven verbeteren. Ook fitte ouderen zetten zich in voor dit werk en laten zo zien dat ouderen niet nutteloos zijn, dat integendeel de tijd van ouderen een grote waarde heeft en een potentieel van mogelijkheden.

Daklozen

De Franciscustafel is een gastvrije plek, een restaurant, waar dak- en thuislozen welkom zijn voor een lekkere warme maaltijd. Daarnaast trekken de vrijwilligers wekelijks de straten van Amsterdam op met broodjes, op zoek naar wie op straat leven. De doelgroep wordt vooral gevormd door dak- en thuislozen, voornamelijk degenen die in het centrum van de stad verblijven. De verhouding tussen Nederlanders en mensen afkomstig van andere (al dan niet Europese) landen is vrij evenwichtig.

De Franciscustafel bleef in coronatijd geopend, zowel voor maaltijden aan tafel als voor afhaalmaaltijden voor wie liever niet binnenkwam. Steeds meer bezoekers stellen er vragen, en de vrijwilligers constateerden dat met name oudere daklozen extra kwetsbaar zijn. Zij zijn uitgenodigd voor een aantal koffiemomenten om hun situatie beter te kunnen volgen en ondersteunen. Ook het straatteam bleef de daklozen op straat opzoeken. Vanwege de situatie werd er dit jaar geen zomerstop gehouden.

Doel: een antwoord bieden op de grote nood van dak- en thuislozen aan voedsel en aandacht. Behalve gratis maaltijden staan menselijke nabijheid, luisterbereidheid en respect centraal. Door de vriendschappen die de mensen van de Gemeenschap door de jaren heen opbouwen met de gasten van de Franciscustafel, lukt het om hun vertrouwen te winnen en hen steeds opnieuw moed te geven. De therapeutische kracht schuilt hierin dat ze nooit worden opgegeven. De belangrijkste troef van de Franciscustafel is gratis vriendschap en de vastberadenheid om een mens in moeilijkheden nooit op te geven. In 2020 zijn bij de Franciscustafel in Amsterdam samen ongeveer 3300 maaltijden en 2000 broodpakketjes verstrekt.

Ook vele mensen die onder normale omstandigheden net het hoofd boven water konden houden, kwamen afgelopen jaar in grote moeilijkheden In Amsterdam werd de Mozes en Aäronkerk opengesteld voor het uitdelen van voedselpakketten aan zo’n 400 Filipijnse gezinnen die door de pandemie in moeilijkheden zijn gekomen.

Daarnaast heeft Sant’Egidio in Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Roosendaal voor honderden daklozen, ouderen, kinderen, gevangenen en migranten mooie kerstfeesten georganiseerd met heerlijk eten en mooie cadeaus. Want juist met kerst voelen veel mensen zich eenzaam en alleen, wat de coronacrisis alleen maar heeft versterkt. Met de nodige vindingrijkheid werden manieren gevonden binnen alle coronamaatregelen Kerstmis te vieren met al deze groepen.

Migranten

Sinds 2019 zetten vrijwilligers van de stichting zich in voor vluchtelingen. Velen van hen werkten in de horeca en werden getroffen door de lockdown. Daarnaast bleek dat zij over weinig informatie beschikten over de coronapandemie. Vrijwilligers hielden contact met hen en informeerden hen over de pandemie en het belang van de maatregelen. Ook bood de stichting een aantal vluchtelingen de mogelijkheid om zich in te zetten in het restaurant voor mensen die op straat leven, de Franciscustafel, voor bezoek aan ouderen, ondersteuning van andere vluchtelingen en begeleiding van kinderen.

Sinds 2017 bezoeken vrijwilligers ook een groep ongedocumenteerden die van gebouw naar gebouw trekken op zoek naar onderdak en hopend op een leefbare toekomst. Vrijwilligers zochten hen wekelijks op met verse, warme soep, brood en een luisterend oor. Een groot deel van 2020 bevonden zo’n 80 mannen zich in een leegstaande parkeergarage waar ze in mensonterende omstandigheden bivakkeerden. De vrijwilligers gaven hen uitleg over corona. Wat het meest werd gewaardeerd, is dat deze mensen voelden dat ze niet vergeten werden.

Vredeswerk

Voor Sant’Egidio is het samenleven van mensen met verschillende achtergronden een belangrijk aandachtspunt.

Doel: mensen leren omgaan met de globalisering. Vanuit haar aandacht en concrete hulp voor migranten en nieuwkomers, brengt Sant’Egidio een dialoog op gang en bouwt aan een cultuur van ontmoeting en samenleven. In die droom van vreedzaam samenleven steekt Sant’Egidio veel energie. Er zijn ontmoetingen met gelovigen en leiders van de andere christelijke kerken (oecumene), het jodendom en de islam.

Op 1 januari (Internationale dag van de vrede) is de jaarlijkse vredeswandeling gehouden. Ruim 200 joden, moslims, christenen en niet gelovigen liepen met fakkels langs gemeentehuis, synagoge, moskee en kerk om aan het begin van het nieuwe jaar een gebaar te maken voor de vrede. En in mei organiseerden vrijwilligers van de stichting samen met joden en moslims een lunch voor daklozen op de Dag van Gebed, Vasten en Barmhartigheid.

In juli liet minister Kaag zich informeren over de dialoog tussen godsdiensten, het vredeswerk, de bestrijding van aids en de humanitaire corridors voor vluchtelingen bij haar bezoek aan Sant’Egidio in Rome, haar eerste buitenlandse reis na de uitbraak van de coronacrisis.
De grote interreligieuze ontmoeting voor de vrede met paus Franciscus in Rome op 20 oktober werd door de stichting voorzien van vertaling zodat de berichtgeving ook in Nederland via sociale media te volgen was. En in november sprak Sant’Egidio samen met mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, bij een demonstratie van Europe Must Act over het Europees migratiebeleid.

(Mozes en Aäron)kerk

De Gemeenschap van Sant’Egidio kreeg in 2014 de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk en aanpalend huis tot haar beschikking. Sant’Egidio kreeg in Amsterdam en daardoor in Nederland een meer ‘publiek’ gezicht, waardoor mensen makkelijker de weg vinden naar haar gebed of haar dienst aan de armen. Sant’Egidio wil deze historisch belangrijke plek voor de stad als een deel van haar ziel aan de bewoners teruggeven: als plaats van gebed, als plaats van heling van de wonden van eenzaamheid en uitsluiting, als plaats van verzoening en vrede tussen joden, christenen en moslims.

Alle gemeenschappen in Nederland hebben een vast avondgebed. In Roosendaal en Bergen op Zoom is dat maandelijks, in Utrecht is dat tweewekelijks en in Amsterdam twee maal per week. Daar wordt bovendien wekelijks op zondagmiddag eucharistie gevierd. Als gevolg van de coronapandemie was het in 2020 niet altijd mogelijk de gebedsmomenten doorgang te laten vinden. Wel was het avondgebed vanuit de Mozes en Aäronkerk een aantal maanden via livestream te volgen.

Met het project ‘Een harp onder de riem’ gaf harpiste Beate Loonstra in de maand juli korte een-op-een concerten in de Mozes en Aäronkerk, geïmproviseerd op basis van het eigen verhaal van de bezoekers. Ook voor de daklozen was dit een welkome ervaring in een periode waarin maar weinig mogelijk was. Daarnaast waren er in de zomer laagdrempelige pianoconcerten voor buurtbewoners.

Bereikte prestaties met activiteiten ten opzichte van nagestreefde activiteiten

Ondanks de coronapandemie heeft de stichting steeds als uitgangspunt gehad om niemand in de steek te laten. Sant’Egidio Nederland heeft in 2020 vrijwel alle activiteiten die tot 2019 opgebouwd waren, voortgezet, waarbij de inzet voor de daklozen en betrokkenheid van de jongeren gegroeid is.

Bedrijfsvoering

Als gevolg van de coronapandemie liepen de inkomsten uit collectes en verhuur terug, terwijl de directe kosten juist hoger uitvielen omdat gezocht moest worden naar creatieve manieren om de kwetsbare groepen binnen alle beperkingen nabij te blijven.

Door de geringe algemene reserve bleek de continuïteit van de Stichting kwetsbaar bij tegenvallende inkomsten. In 2020 ontving de Stichting, naast vele giften van fondsen en donateurs voor de verschillende projecten, enkele algemene giften van congregaties. Deze giften zijn bestemd voor het versterken van de algemene reserve. In 2020 ontving de Stichting tevens een legaat. Dit legaat is, in de geest van de schenker, gereserveerd voor groot onderhoud aan de kerk en voor een toekomstig project voor gemeenschapsopbouw.

De Stichting Sant’Egidio Nederland is sinds medio 2014 gehuisvest in een pand aan het Waterlooplein in Amsterdam. Dit pand, samen met de ernaast gelegen Mozes en Aäronkerk, werd aan de stichting toevertrouwd door het Bisdom Haarlem-Amsterdam. Hiervoor wordt geen huur betaald maar de stichting is verantwoordelijk voor het financieel onderhoud van de gebouwen. In 2020 startte de Stichting met de fondsenwerving voor het groot onderhoud aan de kerk. In 2020 zegden enkele fondsen onder voorwaarden een bijdrage toe. Deze fondswerving loopt door in 2021.

De bemensing van de stichting bestond in 2020 uit ongeveer 250 personen. Dit zijn: twee medewerkers in loondienst, zeven bestuursleden en talrijke vrijwilligers betrokken bij de activiteiten. De taken van de medewerkers in loondienst zijn gericht op het optimaal functioneren van de stichting en omvatten beheer van panden en personeel, ondersteuning op het terrein van administratie, boekhouding, publiciteit en fondsenwerving.

Het bestuur heeft de leiding, is verantwoordelijk voor de beleidslijnen, de financiën, de gebouwen en de samenwerkingsverbanden met burgerlijke en kerkelijke overheden en verwante organisaties. De vrijwilligers zorgen voor de goede uitvoering van de statutaire activiteiten en de uitbouw daarvan.

De bestuursleden van de Stichting Sant’Egidio Nederland zijn allen vrijwillige medewerkers en ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbaar tot het werk van de Stichting Sant’Egidio Nederland

Het in dienst zijnde personeel van de Stichting Sant’Egidio Nederland wordt beloond volgens een individueel contract dat aansluit bij het Rechtspositiereglement voor werknemers in dienst van religieuze instituten. In 2020 ging een personeelslid per 1 november uit dienst. Een ander personeelslid was in 2020 minder uren gaan werken en beëindigde per 1 december het dienstverband. Dit resulteerde in lagere personeelskosten dan begroot.

Opvallend genoeg boden zich veel nieuwe vrijwilligers aan die als gevolg van de lockdowns over meer tijd beschikten en zich wilden inzetten voor anderen. De vrijwilligers van de Stichting Sant’Egidio Nederland ontvangen geen directe financiële beloning, behalve vergoeding van gemaakte onkosten, direct herleidbaar tot het werk van de Stichting Sant’Egidio Nederland. De vrijwilliger die de boekhouding verzorgt, ontvangt een vrijwilligersvergoeding binnen de wettelijke kaders.

Om de veiligheid van alle betrokkenen, met name van minderjarigen en kwetsbare mensen, te bevorderen, heeft Stichting Sant’Egidio Nederland in 2017 haar beleid ter voorkoming van ongewenst gedrag geformaliseerd en uitgewerkt. Op basis van dit beleid is de stichting toegelaten tot de regeling voor gratis VOG’s en er zijn twee vertrouwenspersonen aangesteld.

Als gevolg van de coronapandemie is in 2020 de uitvoering van een aantal activiteiten uitgesteld of gewijzigd. Voor een aantal van deze activiteiten waren al wel fondsbijdragen toegekend.

Dit betreft onder andere de internationale jongerenontmoeting Global Friendship, die is uitgesteld tot 2022 en waarvoor reeds ontvangen bijdragen op de balans staan vermeld.

Toekomstgerichte informatie

De komende jaren zullen gebruikt worden om de activiteiten in en vanuit de Mozes en Aäronkerk te verankeren en uit te bouwen. Tevens wordt de aanwezigheid van Sant’Egidio in de wijken uitgebouwd, waarbij het leggen van verbindingen tussen generaties en bevolkingsgroepen centraal staat. Dit betekent werken aan de band met de vrijwilligers, versterking van de activiteiten, uitbreiding van bereikte doelgroepen, ondersteuning en opbouw van Sant’Egidio in andere steden die ook onder de Nederlandse stichting vallen, versteviging van banden met andere groepen, organisaties en kerkelijke en burgerlijke overheden en werken aan een stevige financiële basis. Het bestuur van de stichting is bezig scenario’s te ontwikkelen om de exploitatie te verbeteren en dekkend te krijgen.

De doelstellingen van de Stichting blijven ongewijzigd.

De coronacrisis die de jaren 2020 en 2021 tekent, onderstreept het belang van het werk van de stichting. Vrijwilligers, donateurs en fondsen zetten zich in voor mensen die buiten de boot vallen. Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om de exploitatie van de gebouwen rond te krijgen.

Er is in 2021 een nieuwe stichting opgericht voor het verwerven van financiën voor het onderhoud aan de Mozes en Aäronkerk.

Gegevens

Stichting Sant’Egidio Nederland, opgericht op 28 november 1997
Waterlooplein 205
1011 PG Amsterdam
tel: 020 – 233 15 22
e-mail: info@santegidio.nl

RSIN nummer:  806589413
KVK nummer: 20087492

Giften

Rekeningnummer:
ING Bank NV – IBAN: NL43 INGB 0006 7119 37 – BIC: INGBNL2A

Met dank aan: