Vriendschap met de vluchtelingen

Het is oktober 2015 als er zo’n 500 vluchtelingen in een noodopvang in Apeldoorn worden ondergebracht, de meeste van hen Syriërs. Ronald Dashorst, verantwoordelijke van de gemeenschap in Apeldoorn, is één van de eersten om hen op te zoeken en hun een hart onder de riem te steken. Al gauw leert hij alle christelijke vluchtelingen in het kamp kennen, 22 in totaal. Er ontstaan mooie vriendschappen. En initiatieven zoals de taalschool. De christelijke vluchtelingen komen naar het avondgebed van Sant’Egidio, sommige van hen helpen in de Franciscustafel, en samen met de vrienden van de gemeenschap vierden ze een mooi en ontroerend kerstfeest, dat niet alleen in het teken van het knagende gemis van de eigen familie en vrienden, maar ook in het teken van een nieuw gevonden familie stond.

Na vijf maanden moeten de vluchtelingen weg uit Apeldoorn. De noodopvang wordt afgebroken, maar een AZC is nog niet klaar. Ze worden naar andere delen van het land gestuurd. Ronald en zijn vrienden hebben inmiddels warme vriendschappen opgebouwd, en zo ontstond het initiatief om de christenen in Apeldoorn onderdak te bieden. Ronald gaf als eerste het voorbeeld: hij zet zijn huis open voor één vluchteling. Dit gebaar van solidariteit ging niet onopgemerkt voorbij, en er verscheen een artikel in de lokale krant. Van die gelegenheid maakte Ronald gebruik om een warme oproep te houden aan de bevolking van Apeldoorn om een vluchteling in huis op te vangen. De eerste dag kwamen er al 10 positieve reacties.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1122061131145838&set=pcb.1122062134479071&type=3

Voor wie overweegt om een vluchteling in huis op te nemen: COA heeft een regeling, het zogenaamde Zelfzorgarrangement.

https://www.coa.nl/nl/asielzoekers/huisvesting-vergunninghouders/zelfzorgarrangement-en-logeerregeling

Door een logeerplaats beschikbaar te stellen komt er weer een plaats in een AZC vrij.