Voorzitter Sant’Egidio aanwezig op eerste Humanitaire Wereldtop van de Verenigde Naties

25 mei 2016

23 mei 2016 | ISTANBUL, TURKIJE

Marco Impagliazzo hield een uiteenzetting over de ervaring van de humanitaire corridors voor vluchtelingen en over de plaats van de religieuze en politieke dialoog in de oplossing van conflicten.

In Istanbul vond op initiatief van de Verenigde Naties de World Humanitarian Summit plaats, in aanwezigheid van staats- en regeringshoofden, vertegenwoordigers van de religieuze wereld en van nationale en internationale organisaties. Op de agenda vele items over de grote humanitaire uitdagingen van deze tijd: de gevolgen van de oorlogen, migratie, universele toegang tot medische zorg, de klimaatsverandering.

De Gemeenschap van Sant’Egidio hield een uiteenzetting over de ervaring van de humanitaire corridors voor vluchtelingen en over de plaats van de religieuze en politieke dialoog in de oplossing van conflicten. Marco Impagliazzo onderstreepte het belang van de ontmoeting, die volgens hem een teken is van de wil op internationaal niveau voor een integrale aanpak die niemand uitsluit, in het bijzonder niet de mensen die lijden omwille van de humanitaire crisissen. De rol van (non-profit) organisaties op vele terreinen waar hulp geboden wordt aan mensen in nood wordt alsmaar duidelijker. Sant’Egidio wijst bovendien op het belang van integratie, die de enige weg is om elke vorm van uitsluiting en marginalisering te overwinnen.