Dankzij de vriendschap met de armen begreep de Gemeenschap van Sant’Egidio dat de moeder van de armoede vaak de oorlog is. Wie van de armen houdt, moet daarom ook een vredebewerker zijn. Door middel van de dialoog wil Sant’Egidio de vrede helpen beschermen waar ze in gevaar is en ze helpen opbouwen waar ze verloren ging. Deze inzet voor vrede en verzoening gebeurt met de eenvoudige middelen van het gebed, het meeleven, ontmoeting en dialoog.

In de geest van Assisi

In 1986 nodigde paus Johannes Paulus II vertegenwoordigers van verschillende religies uit in Assisi om te bidden voor de vrede. Sinds 1987 heeft de Gemeenschap van Sant’Egidio deze ontmoeting voortgezet in de jaarlijkse Internationale Ontmoeting van Mensen en Godsdiensten. Hierbij worden honderden vertegenwoordigers van de wereldgodsdiensten, politieke, sociaaleconomische en culturele wereld uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan over de brandhaarden en uitdagingen van deze tijd, en om ‘in de geest van Assisi’ te bidden voor vrede. Zo heeft deze ontmoeting in 2015 plaatsgevonden in Tirana (Albanië), met het thema ‘Peace is Always Possible’.  Van 15 tot 17 september 2019 vond de laatste editie plaats in Madrid.
Op de internationale website vindt u beelden en verslagen van afgelopen jaren.

Vrede stichten

Vanuit haar lokale contact met de armen is de Gemeenschap van Sant’Egidio een rol gaan spelen in vredesonderhandelingen. Zij speelde een rol in de onderhandelingen in het door burgeroorlog verscheurde Mozambique, wat uitmondde in het tekenen van het vredesakkoord in 1992, in de lokalen van Sant’Egidio in Rome. Sindsdien heeft de gemeenschap een bemiddelende rol gespeeld in verschillende conflictsituaties. Altijd is het vredeswerk van de gemeenschap geworteld in het gebed en de vriendschap met de armen, en heeft geen andere agenda of eigen belangen dan die van de vrede.

Meer daarover in het boek Making Peace. The role played by the Community of Sant’Egidio in the international arena.

Vrede en dialoog in Nederland

In Nederland organiseert de Gemeenschap van Sant’Egidio jaarlijks het ‘Gebed voor de Martelaren’ in Apeldoorn. Hierbij komen christenen van verschillende denominaties bij elkaar om te bidden voor alle christenen in het afgelopen jaar die omwille van hun geloof vermoord werden. Ook houdt de gemeenschap jaarlijks zowel in Apeldoorn als in Roosendaal een Vredeswandeling op 1 januari, waarbij gelovigen van verschillende religies samen zich uitspreken voor het samenleven in vrede.