Vredeswandeling in Apeldoorn op nieuwjaarsdag

18 december 2023

Op maandag 1 januari is de jaarlijkse vredeswandeling in Apeldoorn.

‘Duisternis kan geen duisternis uitdrijven; dat kan alleen licht. Haat kan geen haat uitdrijven; dat kan alleen liefde. Haat leidt tot veel meer haat, geweld tot veel meer geweld en hardheid tot veel meer hardheid’. – Martin Luther King

Vrede begint in het hart van iedere mens. Samen kunnen mensen van goede wil, van welke overtuiging of origine ook, de haat en de angst voor de ander overwinnen. Wij mogen samen met het licht van de fakkels de vrede uitdragen met vertegenwoordigers van vele tradities en zo laten zien dat het kan.

In Apeldoorn houden wij sinds 2015 een vredeswandeling. In de wandeling met fakkels worden borden meegedragen met de namen van landen in oorlog of conflict en woorden van vrede in alle talen. Ook het nieuwe jaar 2024 willen wij beginnen met een Vredeswandeling.

De wandeling start op 1 januari 2024 om 15:00 uur op het OLV kerkplein aan de Hoofdstraat 18. Vandaar beweegt de stoet zich naar het Marktplein, bij monument Kamp Rees. Vervolg wandeling via Deventerstraat, Kerklaan en Paslaan (Synagoge,) Gen van Swietenlaan en Gen van Heutzlaan, vandaar via Griftstraat, Wiepkingstraat, Koningshaven, Kayersbeekhof en Molendwarsstraat (Eyup Sultan Moskee) naar Stationsplein, plaquette voor gevallenen, (De Kus) naar het eindpunt: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18.

Wij sluiten af met verschillende sprekers, een vredesritueel en een vredesfeest.

Internationaal zet de Gemeenschap van Sant’Egidio zich in voor de vrede, door middel van gebed, dialoog en ontmoeting. Zo organiseert ze een jaarlijkse internationale vredesbijeenkomst en treedt ze op als bemiddelaar in tal van internationale gewapende conflicten.

Galerij