Samen één familie vormen
De Gemeenschap van Sant’Egidio heeft vriendschap gesloten met tientallen mensen die, op de vlucht voor oorlog en geweld, zijn aangekomen in Nederland. Naarmate deze contacten zich ontwikkelen, vervaagt steeds meer het onderscheid tussen wie helpt en wie geholpen wordt. Veel van de Syriërs die Sant’Egidio sinds 2015 leerden kennen, voelen zich opgenomen in de familie van Sant’Egidio en nemen deel aan diverse ontmoetingen en activiteiten.

Taalschool
Wekelijks ontvangt Sant’Egidio vluchtelingen en migranten in de taalschool in Amsterdam. Tweemaal per week worden lessen aangeboden op verschillende niveaus. De lessen zijn volledig in het Nederlands en worden gegeven door vrijwilligers. Er is onderwijs in kleine groepen en de focus ligt op schrijf- en spreekvaardigheid om de kansen voor de toekomst voor de deelnemers te vergroten. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de Nederlandse cultuur.

Integratie
Voor velen is het erg belangrijk om een netwerk van contacten op te bouwen. Er zijn vriendschappen ontstaan en mensen hebben regelmatig onderling contact. Soms is er hulp nodig bij het zoeken van een school, contact met instanties, het lezen van post en het begrijpen hoe dingen in Nederland geregeld zijn of het vinden van werk. Een groeiend aantal vluchtelingen zet zich als vrijwilliger in voor anderen. Wekelijks helpen vluchtelingen in het restaurant voor daklozen, de Franciscustafel. Anderen helpen als vrijwilligers bij het bezoek aan de ouderen of de kledingbank. Enkele jongeren helpen in de School van Vrede, waar kinderen uit een kansarme buurt ontvangen worden. Het is voor hen een manier om te kunnen participeren in onze samenleving.

Ongedocumenteerden
In december 2017 leerde Sant’Egidio in Amsterdam een groep van ‘We Are Here’ kennen, die de leegstaande Christus Koningkerk had gekraakt. Het gaat om een groep vluchtelingen uit Soedan en West-Afrika, die vaak al jarenlang in Nederland zijn. Ze hebben geen verblijfsvergunning gekregen, kunnen niet teruggestuurd worden naar hun land van herkomst en hebben vaak geen recht op opvang. De groep verhuist van plek naar plek, kan nergens lang blijven en de situatie waarin ze verkeren is soms ronduit onmenselijk. Er is grote onzekerheid over basale basisbehoeften; hoe lang ze op een plek kunnen blijven en of er voldoende te eten is. Wekelijks zoekt Sant’Egidio hen op om hen nabij te zijn en warme soep te brengen.

Humanitaire corridors
Sant’Egidio zet zich internationaal in voor de humanitaire corridors: het veilig per vliegtuig naar Europa overbrengen van de meest kwetsbare vluchtelingen. Het is een concrete manier om hen een veilig bestaan te bieden en smokkelaars de wind uit de zeilen te nemen. En het is ook een symbool; over de opgetrokken muren van Europa heen is er een breed gedragen bereidheid in de samenleving om kwetsbare vluchtelingen op te vangen. Lees meer over de corridors op onze internationale site.