Werelddag migranten en vluchtelingen: ‘Naar een steeds groter wij’

27 september 2021

Op de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen vond in de Mozes en Aäronkerk een indrukwekkende bijeenkomst plaats met als titel: ‘Naar een steeds groter wij’. Na een inleiding door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Hendriks, brachten vier organisaties voorbeelden naar voren van de ontmoeting met vluchtelingen en migranten in ons land. Het geheel werd omlijst door prachtige muziek op verschillende instrumenten uit de hele wereld.

Een wij dat steeds groter wordt

In zijn inleiding beschreef de bisschop hoe we in de corona­pan­de­mie hebben gezien dat we allemaal in het­zelfde schuitje zitten. Paus Franciscus roept ons op om niet lan­ger te denken in termen als ‘zij’ en ‘die mensen daar’, maar alleen als ‘ons’ en ‘wij’. Een ‘wij’ dat steeds groter wordt, over de grenzen van culturen en religies heen. Hij vraagt ons om actief op zoek te gaan naar mensen die aan de kant staan en die nog niet bij ‘wij’ horen.

Vier werkwoorden

Dat kunnen we doen door vier werkwoorden: verwelkomen, beschermen, ondersteunen en integreren. Een voorbeeld van verwelkomen vormen de humanitaire corridors van Sant’Egidio, waarmee kwetsbare mensen vanuit vluchtelingenkampen veilig en legaal worden overgebracht naar Europa. Samen met Pieter Wieërs van Sant’Egidio Antwerpen vertelde de Syrische Farah Soud over zijn komst naar België met deze corridors, waarmee in totaal al meer dan 3.700 kwetsbare mensen werden verwelkomd.

Savannah Koolen vertelde met de Eritrese Sami over het beschermen van vluchtelingen in Nederland. Er zijn veel jonge vluchtelingen zoals Sami in Nederland, die hun minderjarigheid niet kunnen bewijzen en daarom als meerderjarig behandeld worden. Savannah zoekt met de Stichting Here to Support een veilige plek voor hen en probeert hen op alle mogelijke manieren te helpen bewijzen dat ze minderjarig zijn.

Het werkwoord ondersteunen kwam in beeld met het voorbeeld van Marjan en de Cubaanse Annabel. Al zestien jaar zijn ze bevriend en is Marjan als een oma voor Annabels dochter Aisha. De warme band van hun ontmoeting was voelbaar in een prachtig filmpje dat ze met elkaar hadden gemaakt.

Bij het woord integreren vertelden Basel Malki uit Syrië en Joris van Gerven van Sant’Egidio over hun vriendschap. Integreren is niet: je aanpassen aan een andere cultuur. Het is een wederzijdse verrijking waar je een ander, mooier mens van kunt worden.

Ontmoeting en perspectief

Tot slot werd een toekomstig project voorgesteld van Franciscus Perspectief. Zij zijn op zoek naar een geschikte locatie om een huis te openen waar een aantal ongedocumenteerden samen met twee Nederlandse gezinnen kunnen gaan wonen, met als doel om met hen op zoek te gaan naar een toekomstperspectief. Aansluitend brachten de aanwezigen dat grotere ‘wij’ in de praktijk in geanimeerde gesprekken en ontmoetingen bij een gezamenlijke lunch.

 

 

 

Galerij