Het Woord van God elke dag biedt korte spirituele commentaren bij een lezing uit de Bijbel, ter ondersteuning van de dagelijkse meditatie. 

Aartsbisschop Vincenzo Paglia is voorzitter van de Pauselijke Academie voor het Leven en grootkanselier van het Pauselijk Instituut van Johannes Paulus II. Hij is spiritueel raadgever van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Om het boek te kopen stuur u een mail naar info@santegidio.nl met de vermelding van uw adres.