51e verjaardag van Sant’Egidio Nederland – een volksfeest

27 mei 2019

Amsterdam, 26 mei 2019

Vrienden uit alle delen van Nederland verzamelden zich in de Mozes en Aäronkerk voor de feestelijke viering van de 51e verjaardag van Sant’Egidio. Nuntius mgr. Aldo Cavalli sprak over de heilige Geest die de kerk en de Gemeenschap van Sant’Egidio tot hier toe geleid heeft en waarop we mogen vertrouwen in de toekomst. 

Aanwezig waren kinderen en  jongeren, ouderen, dak- en thuislozen, migranten en vrijwilligers van de verschillende gemeenschappen van Sant’Egidio in Nederland en vele vrienden en gasten die met de Gemeenschap meeleven; sommigen sinds kort, anderen al vele jaren. 

De receptie na de eucharistieviering werd druk bezocht en gaf de aanwezigen alle gelegenheid voor nieuwe ontmoetingen over grenzen van leeftijd, cultuur en geloof heen. Ook de nuntius en mor Polycarpus Aydin, aartsbisschop van de Syrisch-orthodoxe kerk, namen uitgebreid de tijd om mensen te ontmoeten.