honderden Europese jongeren bezoeken het Anne Frank Huis

18 augustus 2022

Zo’n 800 jongeren van 15 tot 25 jaar bezoeken 27 augustus het Anne Frank Huis in Amsterdam. Het bezoek is onderdeel van het programma van de internationale jongerenbijeenkomst Global Friendship, Global Peace van Sant’Egidio en Youth for Peace, de jongerenbeweging van Sant’Egidio. Een bezoek aan het Achterhuis en het verhaal van Anne Frank laten zien hoe belangrijk het is voor jongeren om zich altijd uit te blijven spreken voor vrede en tegen discriminatie en vooroordelen.

 

Vrede en verantwoordelijkheid

Na tachtig jaar relatieve vrede sinds de Tweede Wereldoorlog is er opnieuw oorlog uitgebroken in Europa en is er een einde gekomen aan een generatie die nooit oorlog heeft gekend. Wat betekent het om in vrede of in oorlog te leven? Om dat te begrijpen, bezoeken jongeren uit heel Europa het Anne Frank Huis. Daar leren ze over het leven van Anne Frank en haar familie en zien zij het Achterhuis waar Anne moest onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het bezoek leidt ook het gesprek in over de vanzelfsprekendheid waarmee oorlogsretoriek het discours van vrede momenteel lijkt te verdringen. Dit gesprek zetten ze voort tijdens de vredesmanifestatie die de jongeren na het bezoek organiseren.

 

Daarnaast spreken de jongeren over de verantwoordelijkheid die onze vrijheid met zich meebrengt. Een verantwoordelijkheid voor de vrijheid van anderen, van de armsten en meest kwetsbaren. Ze denken samen na over de vraag: hoe kunnen wij bijdragen aan een wereld die toekomst heeft? Ook enkele jongeren van Sant’Egidio uit Oekraïne zullen deelnemen.

 

Bezoek Anne Frank Huis

Een bezoek aan het Anne Frank Huis helpt jongeren met het begrijpen van en het nadenken over oorlog en vrede. Het bezoek laat ze niet alleen nadenken over het leed en de ontmenselijking van de Holocaust maar inspireert ze om zich in hun eigen steden in Europa uit te blijven spreken voor de vrede. De dag voor het bezoek aan het Anne Frank Huis houdt Mario Giro, ex-viceminister van Buitenlandse Zaken van Italië, een inleiding over vrede en de betekenis ervan. Daarbij relateert hij hedendaagse ontwikkelingen aan het belang om de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog te kennen. De dag na het bezoek bespreken de jongeren in groepen alle inhoudelijke input en maken plannen om in hun eigen steden vervolg te geven aan de ervaringen van deze dagen.

 

Sant’Egidio en Youth for Peace

De Gemeenschap van Sant’Egidio is een christelijke gemeenschap die zich al meer dan vijftig jaar inzet voor daklozen, vluchtelingen, kinderen, ouderen, zieken, gehandicapten en gevangenen, overal ter wereld. De jongeren van Sant’Egidio vormen een eigen beweging: Youth for Peace. Deze jongeren van 15 tot 25 jaar hebben zich laten raken door de ontmoeting met wie arm en kwetsbaar is. Ze zetten zich in voor eenzame ouderen en dak- en thuislozen of helpen kinderen uit kansarme wijken van hun stad in Scholen van Vrede. De jongeren ontmoeten elkaar jaarlijks in een stad in Europa voor drie dagen van inspiratie en onderlinge ontmoeting.

 

Foto: Anne Frank Stichting