Een warm Kerstmis voor daklozen en mensen in nood

Ook dit jaar vierde de Gemeenschap van Sant’Egidio Kerstmis met vele daklozen, vluchtelingen, gevangenen, eenzame ouderen en kinderen. Mensen voor wie het gevoel van eenzaamheid en aan de kant staan het sterkst is in de kersttijd, wanneer anderen elkaar opzoeken en mooie cadeaus geven. Mensen voor wie we ons het hele jaar inzetten.

In tal van steden waren er vreugdevolle kerstfeesten met persoonlijke cadeaus en heerlijke (meeneem)maaltijden, zodat het een warme kerst werd voor iedereen. Bekijk hier de foto’s.

Beelden van de kerstfeesten wereldwijd vindt u op de internationale website van Sant’Egidio.

Amsterdam

Kerstfeest in de Mozes en Aäronkerk

Kerstmis op straat

Kerst in de gevangenis

Kerstfeest met de School van Vrede

Kerst met de ouderen

Apeldoorn

Kerstfeest met de vrienden van de straat

Pizzaparty met zwerfjongeren

Utrecht

Kerst met de ouderen

Kerstfeest met vluchtelingen

Parkstad

Kerstfeest in Heerlen

Kerstfeest in Hoensbroek

Kerstfeest in Kerkrade

Roosendaal

Wilt u bijdragen? Maak uw donatie rechtstreeks over op de volgende rekeningnummers:

  • NL43 INGB 0006 7119 37, ten name van Sant’Egidio Nederland
  • NL81 INGB 0006 7476 28, ten name van Sant’Egidio Apeldoorn

Of doneer online via deze website: