Daklozen tot tientallen jongeren: “zorg voor elkaar!”

16 maart 2019

Amsterdam – zaterdag 16 maart

Het jongerenprogramma van de Stille  Omgang in de Mozes en Aäronkerk trok opnieuw veel belangstelling. Dit jaar werd de avond georganiseerd door een deels vernieuwd team van vrijwilligers, waaronder veel jongeren uit de Engelstalige Blessed Trinity parochie en de West-Afrikaanse All Saints parochie, die ook het koor voor de eucharistieviering leverde.  De organisatie had gezorgd dat bij alle workshops vertaling beschikbaar was, zodat iedereen volledig kon participeren. Dit resulteerde in een vreugdevolle avond met vele jongeren uit het hele land, waarin ook veel ruimte was voor stilte en bezinning.

Tijdens de workshopronde ging een twintigtal jongeren in gesprek met drie vrienden van Sant’Egidio. Zij vertelden openhartig over verslaving, dakloosheid en andere problemen die hun leven en hun kijk op het leven in de stad tekent. De ervaring leert dat een verslaving echt à­edereen kan overkomen, welke achtergrond of kansen je ook hebt in het leven.  Zij wensten de jongeren toe dat zij geen genoegen nemen met de anonimiteit van de stad, maar zorg hebben voor elkaar. De jongeren waren onder de indruk en hadden liefst veel langer de tijd gehad om door te praten. Tijdens de nachtelijke wandeling van de Stille Omgang droegen zij de verhalen van de vrienden mee in hun hart. 

foto’s: Wim Koopman