De wereldgodsdiensten keren terug naar Assisi om stem te geven aan de dorst naar vrede van vele volkeren.

22 juli 2016

20 juli 2016

Vandaag werd de internationale vredesontmoeting voorgesteld,
die zal doorgaan van 18 tot 20 september 2016,
30 jaar na de historische ontmoeting georganiseerd door Johannes Paulus II.

Het zullen drie dagen zijn in de leerschool van de dialoog en het samenleven, dertig jaar na het historische gebed van de wereldgodsdiensten voor de vrede, bijeengeroepen door Johannes Paulus II in 1986. De titel van de bijeenkomst is Dorst naar Vrede, omdat de wereld hier vandaag meer dan ooit nood aan heeft. De internationale ontmoeting zal doorgaan in Assisi van 18 tot 20 september, op initiatief van de Gemeenschap van Sant’Egidio, het bisdom van Assisi en de Franciscaanse families.
Op een historisch moeilijk moment, door de dreigingen van het wijdverspreide geweld, terreur en de voortdurende oorlogen in het Midden-Oosten en in Afrika, zullen honderden religieuze leiders uit alle continenten elkaar ontmoeten in de stad van Sint Franciscus, tezamen met vertegenwoordigers uit de culturele en politieke wereld, en met een ruime aanwezigheid van belangstellenden uit verschillende Italiaanse en Europese steden.

Deze ochtend, bij de presentatie van Dorst naar vrede, godsdiensten en culturen in dialoog, in Perugia, sprak de voorzitter van de gemeenschap van Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, van ‘een ontmoeting die nodig is, vooral vandaag: “Er is een grote dorst naar vrede onder de armen, de slachtoffers van het terrorisme en van de oorlogen die gaande zijn in vele delen van de wereld. We willen hen stem geven. We gaan niet enkel naar Assisi om de 30ste verjaardag te vieren van het grote gebed dat georganiseerd werd door Johannes Paulus II. We zullen een nieuw evenement vieren, met allen die zich in de afgelopen jaren met ons op weg hebben gezet om aan de vrede te bouwen. Het zal een samenkomst zijn van hoge religieuze en politieke vertegenwoordigers, om duidelijk te maken aan allen dat de godsdiensten niet onverschillig blijven tegenover de kreet die opstijgt uit het volk, om afstand te nemen van de predikers van de haat, om te werken voor integratie, die de sleutel is voor het verdedigen van onze samenlevingen tegen het geweld.”

De internationale bijeenkomst krijgt elke dag nieuwe inschrijvingen van belangstellenden: heel wat mensen – zo voorzien de organisatoren – willen naar Assisi komen om er zowel de plenaire zitting als de tientallen rondetafelgesprekken bij te wonen die in de Umbrische stad zullen plaatsvinden. Ook vele vooraanstaande personen bevestigden reeds hun aanwezigheid, momenteel meer dan 400, maar verwacht wordt dat nog vele anderen, zowel religieuze als politieke autoriteiten, zullen worden toegevoegd aan de deelnemerslijst in de komende weken. Tijdens de inhuldiging, die plaatsvindt op 18 september in de middag, zullen o.m. de Patriarch van Constantinopel, Bartholomeus I en de filosoof Zygmunt Bauman aanwezig zijn. Naast talrijke religieuze autoriteiten – waaronder verscheidene kardinalen, patriarchen van de Oosterse Kerken, de primaat van de kerk van Engeland Justin Welby, Joden uit Europa en Israël, moslims (met inbegrip van de Rector van Al-Azhar, Abd Al-Hay Azab), boeddhisten en vertegenwoordigers van andere Aziatische religies – bevestigden ook politieke vertegenwoordigers (voor Italië Ministers Orlando en Giannini) en culturele persoonlijkheden uit alle continenten, waaronder verscheidene oorlogsgebieden zoals Syrië en Nigeria,  hun aanwezigheid.

De bisschop van Assisi, Mgr. Domenico Sorrentino, onderstreepte het belang van de gebeurtenis: “De godsdiensten moeten rond dezelfde tafel gaan zitten: tegenover het fanatisme dat overgaat tot het gebruik van terreur, is het noodzakelijk om te dialogeren en om te bidden opdat er iets nieuws kan ontstaan in de harten van de mensen. Dà t is de Geest van Assisi. Het zal een grote uitdaging zijn en wij kennen met ons bisdom de vreugde om deze internationale bijeenkomst te mogen verwelkomen.”

stefania_proietti_presentazione_spirito_assisi_2016Tijdens de persconferentie zei de burgemeester van Assisi, Stefania Pastrana: “Onze stad is erg kostbaar, rijk aan schatten zoals de herinneringen aan Sint Franciscus en de Heilige Clara. Eén van deze schatten is ook de Geest van Assisi, die aan ons werd toevertrouwd om hem te koesteren. We worden geconfronteerd met een moeilijke internationale tendens en met daden van blind terrorisme. Maar we kunnen deze weg niet stoppen: Assisi is als een baken van een nieuwe mensheid, die ingaat tegen globalisering van de onverschilligheid.

Vanaf nu tot 18 september zal een campagne gelanceerd worden met initiatieven ter bevordering van de vrede en het vreedzaam samenleven: vergaderingen, appà¨ls en initiatieven vanuit de basis, om de internationale bijeenkomst voor te bereiden en te ondersteunen.