Een menselijke samenleving vraagt eensgezindheid en solidariteit in Europa

8 april 2020

Vorige week veroorzaakte Nederland hevige verontwaardiging in Zuid-Europa tijdens de gesprekken over Europese steun. De zuidelijke landen, die zwaar getroffen zijn door de pandemie, worden daarnaast opnieuw hard geraakt door de economische crisis. Nederland wil eenmalig bijdragen aan een Europees fonds voor medische ondersteuning. Dat is mooi maar niet voldoende. Alleen als Europese landen eensgezind de economieën van landen als Italië en Spanje steunen, kunnen we een Europese economische crisis het hoofd bieden.

De Gemeenschap van Sant’Egidio is behalve in Nederland ook in veel Zuid-Europese steden actief in de zorg voor de meest kwetsbaren (daklozen, vluchtelingen, eenzame ouderen). Onze ervaring is dat elke crisis in de eerste plaats de armste mensen rechtstreeks treft. Niet alleen voor de economie maar ook uit medemenselijkheid is een solidair Europa nu van levensbelang. Dat vraagt meer dan een eenmalige bijdrage. Het vraagt om breder te kijken dan de landsgrenzen. Dat is trouwens ook eigenbelang: als ergens in Nederland de dijk doorbreekt, loopt de hele polder onder. Dat geldt in deze crisis ook voor Europa: we gaan er samen aan ten onder, of komen die samen te boven. Alleen door gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen, kunnen we de gevolgen van deze economische crisis beperken en van Europa een plek maken waar de armen en zwakken menselijk behandeld worden.