Een school voor de eerste 300 Rohingya kinderen van het vluchtelingenkamp Jamtholi

30 januari 2018

23 januari 2018, Bangladesh

In november 2017 was Alberto Quattrucci, vertegenwoordiger van de Gemeenschap van Sant’Egidio, in Bangladesh om de eerste hulpgoederen te verdelen, die verkregen zijn dankzij de donaties die tot op vandaag worden ontvangen. Hij is het die ons van dichtbij de realiteit van de vluchtelingen uit Myanmar leerde. 

“Ongeveer zestig nederzettingen, vijftien grote kampen van Rohingya vluchtelingen – tenten en barakken gemaakt van stukken plastic, hout en golfplaten gevonden langs de wegen. Ze staan op steile hellingen van aarde en modder door de regen – bewoond door talrijke families en vele kinderen. Een volk van kinderen die vragen om een toekomst, van wie het leven elke dag bedreigd wordt door gebrek aan alles, vooral aan eten en drinkwater. Hun gezichten hebben veel te grote ogen, hun lichamen zijn te mager, door honger en vermoeidheid door de lange tochten. Het zijn ogen die je aankijken met hoop en met nieuwsgierigheid, maar waarin je oneindige angst ziet. Het zijn deze ogen die je het meest raken wanneer je langs de hutten en eenvoudige tenten gaat, die samen onterecht ‘vluchtelingenkampen’ genoemd worden, waar de Rohingya samengepakt zijn.”

Inmiddels heeft de derde missie van Sant’Egidio naar de kampen in Bangladesh plaatsgevonden met onder andere medische hulpmiddelen en voedsel voor de kleinsten. 

Nu de epidemie van cholera en difterie, die in december en begin januari een groot deel van de Rohingya-bevolking in vluchtelingenkampen in Bangladesh getroffen heeft, gedeeltelijk gepasseerd is, worden de mensen met andere dreigingen geconfronteerd; de jaarlijkse komst van de moessons, die dit jaar naar verwachting bijzonder lang en sterk zullen zijn. En daar bovenop komt nog de dreiging van een cycloon die midden april uit het noordoosten zou kunnen komen. 

Aangezien de barakken gebouwd zijn op zandgrond en dreigen te bezwijken, is de kans op instortingen als gevolg van aardverschuivingen groot voor ongeveer 60% van de tijdelijke barakken, die daarom veiligheidsvoorzieningen nodig hebben. Moessons betekenen ook de mogelijke verspreiding van cholera. Daarom zet Sant’Egidio haar inzet voort, samen met de MOAS (Offshore Migrang Aid Station), in de klinieken van het kamp Shamlapur en Unchiprang. Sant’Egidio heeft de afgelopen dagen alvast medicijnen verdeeld om deze situatie tegemoet te treden.

Naar school! 
Tegelijkertijd heeft Sant’Egidio, als antwoord op de grote behoefte van de kinderen, die meer dan de helft van de Rohingya-bevolking in de kampen vormen – er is nu sprake van 520.000 kinderen – een school geopend voor 300 kinderen in het vluchtelingenkamp van Jamtholi.

De school is vanaf vandaag zes dagen per week open, van zaterdag tot donderdag van 9.00 tot 15.00 uur, in drie beurten van telkens 100 kinderen.

De docenten zijn vier Rohingya-vluchtelingen, die ook al leerkracht waren in Rakhine voordat ze vluchtten. Voorlopig worden de lessen gegeven in een tijdelijke barak, in afwachting van een grotere en stabiele constructie op een aparte plek die al toegewezen is. Deze wordt gerealiseerd in samenwerking met de vrijwilligers van de Dreamers en de Muhammadiyah, die ook een klein
voedingscentrum beheren.

Naar school gaan is een teken van hoop voor de toekomst van de Rohingya, in een tijd waarin de situatie nog steeds in een impasse zit. Ondanks het vooruitzicht van een mogelijke terugkeer, die door de regering van Bangladesh werd aangekondigd na een ontmoeting met de Myanmarese regering in Napyidaw op 16 januari, blijft de situatie nog erg moeilijk.

De uiteindelijke repatriëring is in feite ondergeschikt aan de toekenning van het burgerschap van Myanmar aan de Rohingya. Dit zal (volgens de ondertekende overeenkomsten) worden toegekend aan niet meer dan 300 mensen per dag. Dit betekent dat de kampen pas over tien jaar zouden kunnen verdwijnen!! 

De school is een eerste stap in een poging om deze lange periode van ‘noodsituatie’ te gebruiken om nieuwe generaties voor te bereiden op een toekomst waarvan we hopen dat die een integratieproces zal omvatten in een multi-etnische samenleving.. 

Help ons een toekomst te geven aan de gevluchte Rohingya kinderen in Bangladesh