‘Eerste mis’ Zeger Polhuijs in Nederland

13 september 2021

Zeger Polhuijs ging op zondag 12 september voor het eerst voor in een eucharistieviering in de Mozes en Aäronkerk, nadat hij op 8 mei jl. in Rome priester is gewijd.

Veel mensen waren naar de Mozes en Aäronkerk gekomen om bij deze feestelijke gebeurtenis aanwezig te zijn. De pasgewijde priester werd in de viering welkom geheten door de voormalig rector van de kerk, mgr. Joop Stam. Daarna nam Zeger het stokje over. In zijn preek benadrukte hij hoe we in de Gemeenschap van Sant’Egidio hebben geleerd om naar de wereld te kijken en de wereld te begrijpen via de vriendschappen met de armen, de vrienden van de straat, de ouderen, de kinderen van de School van de Vrede en de migranten en vluchtelingen.

Na afloop van de viering feliciteerde Colm Dekker de jonge priester namens de Gemeenschap van Sant’Egidio met deze bijzondere dag en overhandigden de kinderen cadeaus. Voor alle aanwezigen was er gelegenheid om Zeger en elkaar buiten op veilige afstand te ontmoeten. Ook een aantal vrienden van de straat en ouderen nam de tijd om de nieuwe priester te verwelkomen in de Mozes en Aäronkerk.

Zeger Polhuijs leerde de Gemeenschap van Sant’Egidio kennen in Amsterdam. Hij ging mee de straat op om vriendschap te sluiten met dak- en thuislozen en hij bezocht ouderen in een woonzorgcentrum. Zo ontdekte hij de liefde voor de armen. In 2015 begon hij aan de priesteropleiding bij Sant’Egidio in Rome.

Galerij