Feestelijke dankviering bij de heiligverklaring van Charles de Foucauld

31 mei 2022

Op zaterdag 28 mei bood de Gemeenschap van Sant’Egidio gastvrijheid aan de Amsterdamse communiteit van de Kleine Zusters van Jezus, die in de Mozes en Aäronkerk met vele gasten een feestelijke dankviering organiseerden bij de heiligverklaring van Charles de Foucauld. In deze viering, die voorafgegaan werd door een presentatie over het leven van deze heilige in wiens geest de zusters leven, ging mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam voor. In zijn homilie ging hij in op de eenvoud en liefde van Jezus’ verborgen leven in Nazareth die de H. Charles heeft nagevolgd. Namens de zusters werd aan het einde van de viering door enkele zangers zijn ‘gebed van overgave’ gezongen:
Vader,
Ik verlaat mij op U,
doe met mij wat Gij goed­vindt.
Wat Gij ook met mij doen wilt,
ik dank U.
Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik,
als Uw wil maar geschiedt in mij
en in al uw schepselen:
niets anders verlang ik, mijn God.
Ik leg mijn leven in uw han­den,
ik geef mij aan U, mijn God,
met heel de liefde van mijn hart,
omdat ik u bemin,
omdat het voor mij een nood­zaak
van liefde is mij te geven,
mij zon­der voorbehoud op U te verlaten,
met een onein­dig ver­trouwen:
want Gij zijt mijn Vader.

Galerij