Gebed voor de eenheid met de Theoloog des Vaderlands

27 januari 2020

Op vrijdag 24 januari hield Theoloog des Vaderlands Samuel Lee een overweging bij het avondgebed van de Gemeenschap van Sant’Egidio in de Mozes en Aäronkerk tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De bijeenkomst werd mede georganiseerd door Missie Nederland en de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

In zijn overweging benadrukte Samuel Lee dat we ons als christenen niet moeten vastklampen aan regels, maar steeds de onvoorwaardelijke liefde voor ogen houden, waardoor we oog hebben voor elkaar en voor de anderen. Ieder mens is immers een geliefd kind van God. Hij besloot met een citaat van paus Franciscus: “We must restore hope to young people, help the old, be open to the future, spread love. Be poor among the poor. We need to include the excluded and preach peace.” Vervolgens spraken vertegenwoordigers van verschillende protestantse, orthodoxe en katholieke kerken een gebed uit.  Na afloop van het avondgebed werd er door de zestig aanwezigen die afkomstig waren uit verschillende kerken nog uitgebreid nagepraat over de manier waarop we als christenen één kunnen zijn tegenover zoveel gebroken mensen in onze samenleving.