Hedendaagse martelaren herdacht in Apeldoorn

30 maart 2023

In een indrukwekkende oecumenische viering werden de christenen herdacht die in onze tijd omkwamen. De viering werd voorgegaan door de oud-katholieke aartsbisschop Bernd Wallet, samen met vertegenwoordigers van katholieke, orthodoxe en protestantse kerken, onder wie de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Mor Polycarpus en de rooms-katholieke kardinaal Wim Eijk.

In zijn overweging verwees mgr. Wallet naar de nieuwe gedenkplek voor de moderne martelaren van de Gemeenschap van Sant’Egidio in de crypte van de basiliek van San Bartolomeo in Rome, waar de herinnering aan zovele mensen levend wordt gehouden. Al sinds de eerste christenen kent de Kerk mannen en vrouwen die vasthouden aan hun geloof, ook wanneer zij hiervoor hun leven moeten geven. De Kerk, aldus de aartsbisschop, zoekt niet het lijden, maar wel de lijdende mens, en blijft trouw aan de liefde voor hem.

Van alle continenten werden de namen genoemd van vrouwen en mannen die stierven omwille van hun geloof en de zorg voor de armsten. Onder hen de anglicaanse pastores William Siraj en Patrick Naeem, vermoord door extremisten in Pakistan op 30 januari 2022, de koptisch-orthodoxe priester Arsanious Waddeed, vriend van de armen en de jongeren, vermoord in Egypte op 7 april 2022, de kleine zuster van Charles de Foucauld Luisa dell’Orto, genaamd de “engel van de straatkinderen”, vermoord op straat in Haïti op 25 juni 2022, vader Isaac Achi, in Nigeria in de nacht van 15 januari 2023 vermoord door bandieten, terwijl hij na een eerdere aanslag op 44 christenen had opgeroepen om de daders te vergeven, en de zusters Mary Daniel Abut en Regina Roba van de Congregatie van het heilig Hart van Jezus. De moord op hen in 2021 schokte heel Zuid-Soedan en bracht de elkaar bestrijdende partijen ertoe om de vredesonderhandelingen te hervatten.

Na afloop was er een hartelijke ontmoeting tussen de aanwezigen en de vertegenwoordigers van de verschillende kerkgenootschappen.

 

foto’s (c) Roland Enthoven

Galerij