Homeless Jesus onthuld voor Mozes en Aäronkerk

13 november 2022

Op zondag 13 november, de werelddag van de armen, werd voor de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam het beeld ‘Homeless Jesus’ onthuld. Het beeld van kunstenaar Timothy Schmalz werd geplaatst door de Gemeenschap van Sant’Egidio en stelt een dakloze man voor, liggend op een bankje, slechts herkenbaar als Jezus aan de wonden op zijn voeten.

Colm Dekker, de verantwoordelijke van de Gemeenschap in Amsterdam, heette in het bijzonder de ‘vrienden van de straat’ die regelmatig komen eten bij de Franciscustafel, het restaurant van Sant’Egidio dat wekelijks honderdvijftig gasten ontvangt, welkom bij de onthulling. Hij lichtte toe hoe het beeld hen laat zien dat Jezus zich in hen herkent.

Locoburgemeester Rutger Groot Wassink onthulde het beeld samen met een van de vrienden van de straat. Hij benadrukte daarbij hoe treffend het beeld is en bedankte de Gemeenschap van Sant’Egidio voor haar dagelijkse inzet voor de armen. Naast die concrete hulp, zei de locoburgemeester, is een kunstwerk als dit belangrijk om mensen aan het denken te zetten en het grote probleem van dakloosheid te agenderen. Hij besloot zijn toespraak met: “De beroemdste dakloze ter wereld is in Amsterdam aangekomen, en voor één keer zeg ik: alleluia!”

Aansluitend aan de onthulling werden alle arme vrienden van Sant’Egidio uitgenodigd voor een lunch ter gelegenheid van de werelddag van de armen. Daarna waren velen van hen bij de zondagsliturgie, waarin het beeld werd ingezegend.

Galerij