Indrukwekkende opening tentoonstelling Roma en Sinti

21 januari 2019

Amsterdam, 18 januari 2019

Op vrijdag 18 januari stroomde de Mozes en Aäronkerk vol voor de opening van de tentoonstelling over de geschiedenis van de Roma en Sinti in Nederland, georganiseerd door de stichting O Lungo Drom. Onder de aanstekelijke klanken van Zigeunerorkest Brandt verzamelden tachtig bezoekers zich.

Er waren indrukwekkende toespraken van mevrouw Beike Steinbach, voorzitter Stichting O Lungo Drom, mevrouw Corine van der Loos van Sant’Egidio, de heer Jacques Grishaver, voorzitter Nederlands Auschwitz Comité, mevrouw Touria Meliani, wethouder Cultuur Gemeente Amsterdam en tevens bestuurslid Nationaal Comité 4 en 5 mei, de heer Dik de Boef, bestuurslid Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers COVVS en mevrouw Angelique van der Pol, consultant en researcher Historisch Onderzoek & Adviesbureau Verhalenschat. Laatstgenoemde spreker onthulde de geschiedenis van twee Sinti-families die gered zijn dankzij het optreden van de politieagent

Na het officiële gedeelte bleef men nog lange tijd om de tentoonstelling te bekijken en elkaar te ontmoeten onder het genot van een glaasje en de kenmerkende klanken van Zigeunerorkest Brandt.

Sant’Egidio en de Roma en Sinti

De geschiedenis van Sant’Egidio met Roma en Sinti is begonnen in 1982 in Rome, met een paar honderd mensen uit voormalig Joegoslavië die in barakken woonden in de buitenwijken van de stad. De vriendschap startte bij de kinderen. Zij werden, samen met andere kinderen uit de sloppenwijk, opgenomen in de zgn. Scholen van Vrede. In Scholen van vrede wordt met kinderen huiswerk gemaakt en oefenen we om elkaar te respecteren en in vrede samen te leven met mensen die anders zijn. De vrijwilligers leerden met de kinderen hun families kennen, en samen vonden ze een weg om de kinderen te stimuleren om diploma’s te halen op school, en om goede relaties op te bouwen tussen de Roma en Sinti en de andere bevolkingsgroepen in de stad. Zo hebben velen in de loop van de jaren een erkende plek gevonden in de samenleving. Vergelijkbare verhalen zijn er in vele andere steden in Europa.

Andrea Riccardi, stichter van Sant’Egidio, benadrukt keer op keer dat we de geschiedenis moeten kennen. Dat we moeten blijven leren en gedenken, met name als het gaat om de gebeurtenissen in de vorige eeuw en de vervolgingen die toen en sindsdien hebben plaatsgevonden. Sant’Egidio werkt daarom graag mee aan de bekendheid van de verhalen over de Roma en Sinti, aan de erkenning van leed en aan de zoektocht naar een rechtvaardige samenleving waarin plaats is voor iedereen.

Voor wie meer wil lezen over Roma en Sinti in de Tweede Wereldoorlog, lees het boek: Blauwe ogen, van Rita Winterstein.