Inspirerende presentatie boek Andrea Riccardi in Amsterdam

15 november 2018

Vijftig mensen woonden de presentatie bij van de Nederlandse vertaling van het boek van Andrea Riccardi ‘Alles kan veranderen. Kijken met hoop naar de wereld van morgen’ in het Huis van Sant’Egidio in Amsterdam. 

De inleidingen bij het boek werden verzorgd door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin (hoogleraar Rechten van de Mens en voormalig minister van justitie), mgr. Jan Hendriks (hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam) en mevrouw Hilde Kieboom (vicevoorzitter van de Gemeenschap van Sant’Egidio en verantwoordelijke voor Sant’Egidio in de Benelux) die ieder vanuit hun eigen invalshoek stil stonden bij de betekenis van de analyse van Riccardi.

Prof. Hirsch Ballin: De betekenis van Sant’Egidio ligt in haar meervoudige betrokkenheid: christelijk leven in contact met politiek en samenleving. Onthutsend veel mensen geloven in de clash of civilisations. We mogen daar zeker als christenen niet in meegaan. Riccardi waarschuwt hiervoor. Het perspectief van waaruit we naar de toekomst kijken, is dat het perspectief van mijn overleving of van toekomstige generaties? Deze vraag van Riccardi is relevant voor onze samenleving. Riccardi wijst op de wisselwerking tussen de levensomstandigheden in de suburbs van de grote steden en de klimaatverandering. Hoe kunnen we in Nederland onze kennis inzetten voor die problematiek? Dit boek kan behulpzaam zijn om een nieuwe generatie te enthousiasmeren voor christelijk politiek engagement. Riccardi staat in dit boek voor: opkomen voor mensen vanuit maatschappelijke en gelovige betrokkenheid. Het is belangrijk dat het gedachtegoed van Sant’Egidio in Nederland bekend wordt.

Mgr. Hendriks: Het eerste werk van Sant’Egidio is het gebed. Het is een biddende gemeenschap, die ook mensen buiten Sant’Egidio kan inspireren. Het is een school voor mens zijn: niet wegduwend maar uitnodigend en verwelkomend. Dit interviewboek is een kostbare beschrijving van het charisma van Sant’Egidio: de vriendschappelijke ontmoeting met mensen van allerlei achtergronden. Alleen al door het stichten van een Gemeenschap ging Sant’Egidio tegen de stroom van het individualisme in. Door de dialoog en ontmoeting zonder uit te sluiten, vervaagt het onderscheid tussen wie helpt en wie ontvangt. Wie ik als vluchteling ontmoette bij de kerstmaaltijd bij Sant’Egidio was een jaar later als vrijwilliger aan het helpen. Grenzen vervagen bij Sant’Egidio. Sant’Egidio is besmettelijk. Het gebed vertaalt zich in de vriendschap met de armen en de inzet voor de vrede. Op deze centrale plek in Amsterdam is Sant’Egidio een teken van wat en wie zou moeten tellen. Ik dank de Gemeenschap voor haar aanwezigheid hier.

Hilde Kieboom: Hoe kun je een boek schrijven over vijftig jaar levenswerk? Riccardi gaat in gesprek met iemand van een generatie jonger, om samen na te denken over de samenleving van vandaag. Telkens in dialoog met de ervaring van de ander. Riccardi beschrijft steeds ontmoetingen met mensen die hem en Sant’Egidio gedurende vijftig jaar hebben geïnspireerd. Bij de start van Sant’Egidio in Antwerpen in 1985 kwam Riccardi naar ons toe, en zei meteen: jullie blik moet ook naar Nederland gaan. Ook in dit boek kijkt hij telkens verder dan de horizon. De zorg van Riccardi om de christelijke presentie in onze omgeving is, dat het een kerk wordt die irrelevant wordt. Laten we als christenen met nieuwe ogen kijken naar de uitdagingen die de samenleving van vandaag stelt. De spiritualiteit van Sant’Egidio ligt niet vooraf vast, maar wordt opgebouwd in de ontmoeting met anderen door de jaren heen. Sant’Egidio is niet iets dat al af was en in Amsterdam is neergestreken. Het groeit met iedereen die er hier bij betrokken is. Vanaf het begin vragen mensen mij: is Sant’Egidio een gebedsgroep of een actiegroep? In onze omgeving zijn die twee uiteen gaan lopen. Voor Sant’Egidio gaan gebed en de inzet voor de armen altijd samen. Ook in een geseculariseerde cultuur is er een spirituele honger. De uitdaging is de kerk op te bouwen als een volksgemeenschap, een inclusieve familie. Riccardi sprak deze zomer in Rome voor meer dan 1000 jongeren uit heel Europa. Niet over wat hij heeft bereikt, maar met een pleidooi voor vrijheid, en vol vertrouwen dat jongeren de droom kunnen voortzetten. Hij heeft ze een serieus verhaal voorgehouden en ze hebben geluisterd. 

De uitgever, mw. Elsbeth Greven overhandigde de eerste exemplaren van het boek aan de sprekers en aan de vertaler, dhr. Christan van der Heijden. Beiden gaven aan persoonlijk geraakt te zijn door de wijsheid en vooral ook door de spiritualiteit van Riccardi en de Gemeenschap van Sant’Egidio.

De volledige tekst van Mgr. Hendriks kunt u nalezen op zijn blog: arsacal.nl